«Σφίγγει το λουρί» στους διεθνείς οίκους αξιολόγησης η ΕΕ, καθώς συμφώνησε χθες (21 Μαΐου) νέους κανόνες που περιορίζουν την επιρροή των αξιολογήσεών τους , αλλά και νομική ευθύνη για τις αποφάσεις τους.

Οι προτεινόμενοι κανόνες, που θα ενσωματωθούν στο ευρωπαϊκό δίκαιο μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθιστά πιο εύκολη την προσφυγή εναντίον των οίκων αξιολόγησης όταν οι τελευταίοι «κάνουν λάθη» στις αξιολογήσεις του δημόσιου χρέους των κρατών.

Διπλωμάτες από την ΕΕ έδωσαν ευρεία στήριξη σε ένα προσχέδιο νόμου που «στριμώχνει» τους οίκους αξιολόγησης, οι οποίοι έχουν δεχθεί δριμεία κριτική τα τελευταία δύο χρόνια, δη όταν αξιολόγησαν χρέος στην βαθμίδα ΑΑΑ, το οποίο εν συνεχεία «κατέρρευσε» στην οικονομική κρίση.

«Οι προτάσεις… που τίθενται για την τροποποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας για τους οίκους αξιολόγησης προκειμένου να μειωθεί η υπερεξάρτηση των επενδυτών προς αυτούς, μετριάζουν τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων στις δραστηριότητες των οίκων αξιολόγησης και αυξάνει την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό στον εν λόγω τομέα», αναφέρει σε δελτίο τύπου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η συμφωνία, που κάποιες χώρες σαν την Γαλλία ήθελαν να είναι αυστηρότερη, προσδίδει νέα δυναμική στην αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου, αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας των τριών οίκων αξιολόγησης- Fitch, Moody’s, and Standard & Poor’s.

Οι αξιολογήσεις των κρατών θα πρέπει να επανεξετάζονται κάθε 6 μήνες, αντί για κάθε χρόνο, όπως συμβαίνει συχνά σήμερα.

Μια σημαντική προτεινόμενη μεταρρύθμιση είναι αυτή που επιβάλει νομική ευθύνη στους οίκους αξιολόγησης για τις αποφάσεις τους, αν και δεν είναι σαφές πώς θα εφαρμοστεί. «Η δυνατότητα να επικαλεστείς ζημία για παραβίαση κανόνων της ΕΕ… θα πρέπει να υπάρχει η ευελιξία να εφαρμόζεται για όλους», αναφέρει το σχέδιο νόμου.

Η προηγούμενη πρόταση της Κομισιόν που ανάγκαζε τους χρεώστες, όπως εταιρείες, να εναλλάσσουν τους οίκους αξιολόγησης που χρησιμοποιούν για την αξιολόγηση των ομολόγων τους, απορρίφθηκε.

Θα εφαρμοστεί μόνο στο εκ νέου τιτλοποιημένο χρέος.

«Εξαιτίας της πολυπλοκότητας των δομημένων χρηματοδοτικών οργάνων και του ρόλου τους στη συνεισφορά στην χρηματοπιστωτική κρίση, το σχέδιο κανονισμού θα απαιτεί επίσης από τους εκδότες χρέους να έχουν τουλάχιστον δύο οίκους αξιολόγησης των δομημένων χρηματοδοτικών οργάνων», είπε το Συμβούλιο.

Πηγή: euractiv.gr