Τα συστήματα που δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να τα παραμετροποιεί πλήρως είναι πολλές φορές λυτρωτικό καθώς προσαρμόζονται στις ανάγκες του. Το μειονέκτημα με τέτοιου είδους «ελευθερίες» όμως είναι πως δημιουργούνται ζητήματα υπερβολικής κατανάλωσης πόρων συστήματος και θέματα αστάθειας τα οποία συνεπάγονται χαμηλές επιδόσεις.

Είναι γνωστό και πολλοί χρήστες το παρατηρούν και οι ίδιοι πως αρκετό καιρό μετά την εγκατάσταση και χρήση του Mozilla, αρχίζει ο browser να δυσλειτουργεί.

Η ομάδα του Mozilla πρόσθεσε την λειτουργία Reset, αντιμετωπίζοντας έτσι τα προβλήματα αυτά. Μέσω του Reset ο mozilla firefox επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Σαν να έχει εγκατασταθεί δηλαδή εκ νέου χωρίς όμως να χαθούν οι επεκτάσεις, αγαπημένα, ρυθμίσεις συγχρονισμού και ανοιχτές καρτέλες διατηρούνται ως είχαν.

Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση επαναφοράς δεν χάνεται καμία πληροφορία. Αναμένουμε τον Ιούνιο την νέα έκδοση με την λειτουργία RESET ενσωματωμένη, ενώ για τους πιο ανυπόμονους, υπάρχει σε κυκλοφορία η beta έκδοση