Στην επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών ισχύος της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και του Δικτύου “Natura 2000” παρευρέθη ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γρηγόρης Τσάλτας.

Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, εξήρε τη σημασία της ενημέρωσης και της πληροφόρησης του κοινού αναφορικά με την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με το περιβάλλον. Παράλληλα, αναφέρθηκε διεξοδικά στη σημαντική επίδραση της Οδηγίας για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «η Οδηγία αλλά και το πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως διαμορφώθηκε στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη του Ρίο, το 1992, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και στη χώρα μας».

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως όσον αφορά στην επιτυχία της έκβασης της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης Ρίο+20 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη εμφανίστηκε επιφυλακτικός επισημαίνοντας ότι “η κατεύθυνση που κυριάρχησε στην περιβαλλοντική πολιτική τα τελευταία χρόνια, της έδωσε το χαρακτήρα της διαχείρισης και όχι της καθαρής προστασίας, γεγονός που οδήγησε πολλές φορές σε περιβαλλοντική καταστροφή. Ίσως πλέον να είναι απαραίτητη η επανεξέταση των πολιτικών αυτών”.

Πηγή: energypress.gr