Έπειτα από πολυετείς διαπραγματεύσεις, η Yahoo προχώρησε σε συμφωνία $7.1 δις με την Alibaba Group, τη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου της Κίνας, βάσει της οποίας η δεύτερη θα επαναγοράσει μεγάλο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της που ανήκει στη Yahoo.

Πιο συγκεκριμένα, η Alibaba θα επαναγοράσει το ήμισυ από το 40% που κατέχει η Yahoo έναντι του αστρονομικού ποσού των $7.1 δις. Από αυτά, τα $6.3 δις θα καταβάλλει σε μετρητά και τα $800 εκατομμύρια σε προνομιούχες μετοχές της.

Οι όροι της συμφωνίας παρέχουν στην Alibaba τη δυνατότητα δημόσιας εγγραφής της (IPO) και τη χρήση του branding της Yahoo στην Κίνα για την επόμενη τετραετία. Από την άλλη πλευρά, η Yahoo μπορεί να πραγματοποίησει και άλλες επενδύσεις στην κινεζική αγορά, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να πουλήσει μελλοντικά και το εναπομείναν μερίδιο της.

Θυμίζουμε ότι πριν από μερικούς μήνες η κινεζική εταιρεία ετοίμαζε πρόταση $3 δις για εξαγορά του 40% της Yahoo με τη βοήθεια 6 διαφορετικών τραπεζών.

Πηγή: techgear.gr