Επειδή η Ελλάδα είναι απίθανο να αφήσει επισήμως το ευρώ, αναφέρεται σε ανάλυση της Deutsche Bank, και επειδή οι υπόλοιπες χώρες της ΕυρωπαΙκής Ενωσης δεν θα εγκατέλειπαν πλήρως την Ελλάδα, η πλέον ανώδυνη λύση θα μπορούσε να αφορά στη διακοπή της χρηματοδοτικής συνδρομής προς την ελληνική κυβέρνηση και στη συνέχιση των πληρωμών για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους της χώρας και της σταθεροποίησης των ελληνικών τραπεζών με την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής “bad bank”.

Από αυτό το σενάριο θα μπορούσε να προκύψει ένα παράλληλο νόμισμα – το οποίο εμείς ονομάζουμε «Geuro» – με την παράλληλη έκδοση πιστοποιητικών χρέους – (IOU’s – i owe you’ s) τα οποία θα είναι ενυπόγραφα και θα αναγνωρίζουν τα χρέη της χώρας και την υποχρέωση εξυπηρέτησής τους.

«Αυτή η διαδικασία θα επέτρεπε στην Ελλάδα να εφαρμόσει μια υποτίμηση της ισοτιμίας χωρίς τυπικά να έχει βγει από την νομισματική ένωση. Αρχικά θα περιμέναμε μια μεγάλη υποτίμηση, αλλά οι ελληνικές αρχές θα είχαν τη δύναμη να σταθεροποιήσουν ή ακόμη και να ενισχύσουν ξανά την ισοτιμία του Geuro έναντι του ευρώ μέσω μιας δημοσιονομικής πολιτικής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, έτσι ώστε να αφήσουν ανοιχτή την πόρτα για μελλοντική επιστροφή στο ευρώ».

Πηγή: skai.gr