Την άμεση αποκατάσταση των ακαδημαϊκών και διοικητικών αρμοδιοτήτων των συγκλήτων και την εκλογή των πρυτάνεων, κοσμητόρων και προέδρων από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ζητά με απόφαση του το συντονιστικό όργανο της συνόδου των πρυτάνεων.


Παράλληλα τονίζει πως από την 1η Ιουλίου δε θα υπάρχει χρηματοδότηση στα ιδρύματα ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου, δεν θα υπάρχουν διοικήσεις καθώς λήγουν οι θητείες των πρυτανικών αρχών.

Πηγή: skai.gr