Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά θα μπορείτε να υποβάλλετε αιτήσεις έως 27 Σεπτεμβρίου

Με 18 εποχικούς υπαλλήλους ενισχύεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση οκτώ μηνών.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως τις 27 Σεπτεμβρίου.

Θα προσληφθούν:

ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 13

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28210 36277

Πηγή: troktiko.eu