Οι ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αντιμετώπισαν, από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Μάρτιο του 2012, τη μεγαλύτερη επιδείνωση όσον αφορά στην πρόσβασή τους σε τραπεζικό δανεισμό, σε σχέση με τις αντίστοιχες επιδιενώσεις επιχειρήσεων άλλων χωρών της Ευρωζώνης, όπως αποκαλύπτει έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Η έρευνα της ΕΚΤ για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη αναφέρει ότι η διαθεσιμότητα για τις ΜμΕ τραπεζικών πιστώσεων – δανείων και υπεραναλήψεων από τραπεζικούς λογαριασμούς – επιδεινώθηκε στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, με εξαίρεση τη Γερμανία.

Το καθαρό ποσοστό των ελληνικών ΜμΕ που διαπίστωσε επιδείνωση έφθασε το 45%, έναντι 35% για τις ιρλανδικές και πορτογαλικές επιχειρήσεις. Η επιδείνωση αποδίδεται από τις επιχειρήσεις των περισσότερων χωρών στις γενικές οικονομικές προοπτικές.

Οι ελληνικές, ισπανικές και ιταλικές ΜμΕ ανέφεραν ως έναν πρόσθετο σημαντικό παράγοντα την επιδείνωση των δικών τους προοπτικών, όσον αφορά στις πωλήσεις και την κερδοφορία ή τα επιχειρηματικά σχέδιά τους. Οι ελληνικές επιχειρήσεις ανάφεραν και τα υψηλότερα ποσοστά απόρριψης (38%) των αιτήσεων που έκαναν για τη λήψη τραπεζικού δανείου, ενώ ακολουθούν στο σχετικό δείκτη οι ιταλικές επιχειρήσεις (19%), οι πορτογαλικές (18%), οι ιρλανδικές (17%) και οι ισπανικές (16%).

Τα ποσοστά απόρριψης τραπεζικών αιτήσεων ήταν αυξημένα ή αμετάβλητα, σε σχέση με τις προηγούμενες σχετικές έρευνες της ΕΚΤ στις περισσότερες χώρες, με εξαίρεση τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ιρλανδία, όπου κατέγραψαν μείωση. Εκτός από το υψηλό ποσοστό απόρριψης των αιτήσεων τους για δανεισμό, οι ελληνικές ΜμΕ αντιμετώπισαν και επιδείνωση των όρων δανεισμού τους, αναφέροντας αύξηση του επιτοκίου δανεισμού και «άλλου κόστους της χρηματοδότησής τους».

Το καθαρό ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων – μαζί με των ιταλικών, ισπανικών και πορτογαλικών – που ανέφεραν αύξηση του κόστους χρηματοδότησής τους, ήταν το υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Αντίθετα, οι ΜμΕ της Γερμανίας ανέφεραν ότι μειώθηκε το επιτόκιο δανεισμού τους. Οι ελληνικές επιχειρήσεις προβλέπουν μία περαιτέρω ισχυρή επιδείνωση της δυνατότητας πρόσβασής τους σε τραπεζικό δανεισμού τους επόμενους έξι μήνες, ενώ επιδείνωση αναμένουν και οι επιχειρήσεις σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης, με εξαίρεση τη Γερμανία και τη Φινλανδία.

Πηγή : epixeiro.gr / kerdos.gr