Σημαντικό ψήφισμα για την αντιμετώπιση της κρίσιμης ανεργίας των νέων της Ευρώπης υιοθετήθηκε σήμερα (24 Απριλίου), από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στη Σύνοδο Κορυφής 1-2 Μαρτίου, οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν σε σχέδιο αντιμετώπισης της ιδιαίτερα υψηλής ανεργίας των νέων όπως καταγράφεται στα επίσημα στοιχεία, με την Ελλάδα και την Ισπανία να έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα.

Πιέσεις στον Barroso για τα διαρθρωτικά ταμεία

Παρόλο που πριν λίγους μήνες ο Πρόεδρος της Κομισιόν δήλωνε «ανήσυχος» για την κατάσταση των νέων στην Ευρώπη, ωστόσο η δέσμευση για διανομή 82δις € των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2007-2013, προς ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί.

Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την καθυστέρηση αυτής της κίνησης, ενώ κάλεσαν την Κομισιόν να θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την αναδιανομή των κονδυλίων σε έργα- προγράμματα για νέους.

Παράλληλα, το ψήφισμα καλεί την Κομισιόν να αυξήσει το μερίδιο της ΕΕ στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με τις εθνικές κυβερνήσεις, των οποίων τα επίπεδα ανεργίας είναι ιδιαίτερα υψηλά, όπως στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία.

Eυρωπαϊκή Εγγύηση και Χάρτης Ποιότητας Πρακτικής Άσκησης

Η επιτροπή του Κοινοβουλίου χαιρέτησε επίσης και το σχέδιο της Επιτροπής, που θα καταθέσει στο Συμβούλιο μέχρι τα τέλη του 2012, και θα αφορά στη θέσπιση «Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τους Νέους»- δικαίωμα κάθε νέου στην ΕΕ η εργασία, η μαθητεία, πρόσθετη κατάρτιση ή εργασία σε συνδυασμό με εκπαίδευση, εάν μένει εκτός εργασίας για 4 μήνες.

Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν επίσης Κομισιόν και Συμβούλιο να «θεσπίσουν Ευρωπαϊκό Χάρτη Ποιότητας για τις Πρακτικές Ασκήσεις», προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική αξία και να αποφευχθούν οι εκμεταλλεύσεις.

Ανάγκη ενίσχυσης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Σε μια προσπάθεια αναβάθμισης του επιπέδου των ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, ως μοχλού ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, η Ευρωβουλή σε ψήφισμά της την περασμένη εβδομάδα (20 Απριλίου), εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την περικοπή δαπανών στον τομέα της εκπαίδευσης από τις εθνικές κυβερνήσεις.

Ζήτησε από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να διασφαλίσουν ότι υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενώ επικρότησε παράλληλα και την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη δημιουργία συστήματος χορήγησης δανείων σε φοιτητές που θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν επίσης οι ευρωβουλευτές και στην κινητικότητα των σπουδαστών εντός της ΕΕ, καθώς και στην άμεση προσαρμογή των πανεπιστημιακών μαθημάτων στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να επιτευχθεί ο στόχος εξασφάλισης 35% εργαζομένων με ιδιαίτερα προσόντα μέχρι το 2020.

Πηγή : euractiv.gr