Τακτικότερη «επικοινωνία» και στενότερο έλεγχο από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για την καταβολή των εισφορών θα έχουν στο εξής οι επιχειρήσεις, με βάση το νέο νόμο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ο οποίος ψηφίστηκε την Τρίτη (πριν από τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη των εκλογών) και τίθεται «αυτόματα» σε εφαρμογή.

Οι αλλαγές, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4075/2012, «αγγίζουν» και τους εργαζόμενους – ασφαλισμένους που για να έχουν εξασφαλισμένες τις παροχές από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα πρέπει ο εργοδότης να έχει καταβάλει τις εισφορές είτε το ΙΚΑ να έχει επιβάλει Πράξη Οφειλής σε όσους καθυστερούν ή δεν πληρώνουν τα ασφάλιστρα. Η «Η», κωδικοποιώντας τις βασικές αλλαγές, παρουσιάζει τις 5 ημερομηνίες – κλειδιά που έχουν ως εξής:

Παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου η προθεσμία για τη ρύθμιση των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (όπως και σε όλα τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία). Η υποχρέωση καταβολής της πρώτης δόσης είναι έως τις 31 Μαΐου και για όσους ρυθμίζουν τις οφειλές παρατείνεται η αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι 31/12/2013.

Μέχρι τα τέλη Μαΐου ενοποιούνται οι κωδικοί ασφάλισης σε 78 «ασφαλιστικά πακέτα» από 936, ώστε να αποφεύγονται «λάθη» από τις επιχειρήσεις και να διευκολύνεται ο αυτοματοποιημένος έλεγχος, ο οποίος θα πραγματοποιεί ανά δίμηνο το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Από την 1η Ιουνίου, οι αποδοχές των εργαζομένων και οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλονται υποχρεωτικά στις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας που θα εκδοθεί μετά τις εκλογές «θα καθοριστούν οι υπόχρεοι, ο τρόπος καταβολής και απόδοσης των εισφορών».

Καθιερώνεται από την 1η Ιουλίου η υποχρέωση υποβολής μηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Περιοδικής Δήλωσης από τις επιχειρήσεις. Ο έλεγχος του ΙΚΑ θα γίνεται στον επόμενο μήνα και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των «δηλωθεισών» και «εισπραχθεισών» εισφορών, θα συντάσσεται Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ). Η πληρωμή των εισφορών, από αυτό το μήνα και μετά, θα γίνεται μέχρι την 5η εργάσιμη του επόμενου της απασχόλησης μήνα (και όχι την τελευταία εργάσιμη, όπως ισχύει σήμερα). Η ενημέρωση του «ασφαλιστικού βίου» των ασφαλισμένων θα γίνεται αφού επιδοθεί η ΠΕΕ στον εργοδότη (έως σήμερα οι παροχές «κλείδωναν» με τη δήλωση των στοιχείων από τον εργοδότη και ανεξαρτήτως αν έχουν καταβληθεί ή όχι οι εισφορές, με αποτέλεσμα φαινόμενα εικονικής ασφάλισης). Σε περίπτωση μη καταβολής των εισφορών εντός της προθεσμίας, θα επιβάλλονται προσαυξήσεις 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης, 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι ποσοστό 100%.

Τον ερχόμενο Οκτώβριο (4 μήνες μετά την έναρξη της υποχρεωτικής πληρωμής των εισφορών και των μισθών μέσω τραπέζης ή των ΕΛΤΑ) θα αποφασιστεί, ανάλογα με την πορεία των εσόδων του ΙΚΑ (τα οποία, όμως, υποχωρούν) εάν θα δοθεί επιπλέον έκπτωση εισφορών στους συνεπείς στην καταβολή εισφορών εργοδότες. Εκπτωση προβλέπεται, προς το παρόν στα? χαρτιά μόνο για όσους εφαρμόσουν την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας στις επιχειρήσεις, ενώ το ποσοστό της νέας έκπτωσης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και «μόνο στην περίπτωση που καταγραφεί αύξηση των εσόδων σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα έσοδα από εισφορές». «Στην περίπτωση αύξησης των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση με τις προϋπολογιζόμενες, η έκπτωση θα παρέχεται για τους επόμενους τέσσερις μήνες υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και οι επιχειρήσεις είναι ασφαλιστικά ενήμερες για την ασφάλιση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ του προσωπικού που απασχολούν».

Χρονοδιάγραμμα των αλλαγών

[30 Απριλίου]

Λήγει η προθεσμία για τη ρύθμιση οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές.

[Τέλη Μαΐου]

Ενοποιούνται σε 78 τα «ασφαλιστικά πακέτα» από 936 σήμερα.

[1η Ιουνίου]

Oι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται στις τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ.

[1η Ιουλίου]

Υποχρέωση υποβολής μηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Περιοδικής Δήλωσης.

[Οκτώβριος]

Αποφάσεις για εκπτώσεις στους συνεπείς εργοδότες.

Στο τραπέζι φόρος για το Ασφαλιστικό

Με δεδομένες τις «πιέσεις» για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και την πρόβλεψη του Μνημονίου για τη μείωσή τους κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνης έθεσε «ανοικτά», μιλώντας στη Βουλή κατά τη ψήφιση του νομοσχεδίου για το ΙΚΑ, το θέμα της ριζικής αναμόρφωσης του πλαισίου για τη χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Ο υπουργός τάχθηκε υπέρ του «ανακαθορισμού φόρων και εισφορών» και τη στήριξη των συντάξεων, κατά ένα μέρος, από τη γενική φορολογία. Στόχος είναι να διασφαλιστούν τα έσοδα, να αποτραπούν νέες μειώσεις στις συντάξεις και να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος εργασίας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Πηγή : e-forologia.gr / imerisia.gr