Άλλη μια καταδικαστική απόφαση για την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη διαχείριση των υδάτων. Αυτή τη φορά διότι η χώρα μας δεν έχει καταρτίσει σχέδια διαχείρισης για την προστασία των ποταμών.

Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία η Ελλάδα είχε την υποχρέωση να καταθέσει σχέδια για την προστασία των υδάτων σε ποτάμια έως τον Δεκέμβριο του 2009 κάτι που δεν έγινε, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Με βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Ελληνική Πολιτεία δεν κατέθεσε σχέδια διαχείρισης του νερού σε λεκάνες απορροής των ποταμών και δεν κατατέθηκαν σχέδια και για τα ποτάμια που πηγάζουν από γειτονικές χώρες.

Επιπροσθέτως μην έχοντας ξεκινήσει τη διαδικασία πληροφόρησης του κοινού και τις σχετικές διαβουλεύσεις σε σχέση με τα Προσχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, έως και τις 22 Δεκεμβρίου 2008, η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της ίδιας οδηγίας.

Πηγή: skai.gr