Συνεχίζονται οι μειώσεις προσωπικού, μισθών και παροχών, αλλά αυξάνεται η δαπάνη για εκπαίδευση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργεί η ICAP People Solutions με τα τελευταία στοιχεία της αγοράς. Πρόκειται για μια τριμηνιαία Ηλεκτρονική Έρευνα που καταγράφει άμεσα τον παλμό και τις εξελίξεις σε έναν ζωτικό χώρο, αυτόν της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που αλλάζει ραγδαία.

Τα έως τώρα αποτελέσματα περιλαμβάνουν απαντήσεις που καταχωρήθηκαν μέχρι το τέλος Μαρτίου 2012.

Βάσει αυτών, συνεχίζονται οι μειώσεις του προσωπικού, αυξάνονται οι επιχειρήσεις που μειώνουν μισθούς με πρόθεση περεταίρω κινητικότητας στον τομέα αυτόν μετά τα μέσα Μαΐου, ενώ κινείται αυξητικά η πρόθεση μείωσης των παροχών. Επίσης έχει αυξηθεί το ποσοστό των επιχειρήσεων που δίνει κατώτατο μικτό μισθό μικρότερο των 1000 ευρώ σε νεοπροσληφθέντες με πτυχίο ή μεταπτυχιακό, σε σύγκριση με το τελευταίο 3μηνο του 2011.

Ωστόσο, η πλειονότητα των επιχειρήσεων διατηρεί ή και αυξάνει τη δαπάνη για την εκπαίδευση, ιδίως αυτήν που σχετίζεται άμεσα με την εργασία. Επίσης αυξάνεται η επένδυση των τμημάτων ανθρωπίνου δυναμικού στην τεχνολογία και πολλαπλασιάζονται οι εσωτερικές έρευνες ικανοποίησης των εργαζομένων.

Από τις επιχειρήσεις που απάντησαν στην έρευνα 57% είναι Ελληνικές, 43% είναι διεθνείς, 50% έχουν τζίρο πάνω από 100 εκατ. ευρώ, 53% έχουν περισσότερους από 250 εργαζομένους.

Κάποια από τα ενδεικτικά ευρήματα είναι χαρακτηριστικά:

  • συνεχίζονται οι μειώσεις του προσωπικού
  • αυξάνονται οι επιχειρήσεις που μειώνουν μισθούς με πρόθεση περεταίρω κινητικότητας στον τομέα αυτό μετά τα μέσα Μαΐου
  • κινείται αυξητικά η πρόθεση μείωσης των παροχών
  • έχει αυξηθεί το ποσοστό των επιχειρήσεων που δίνει κατώτατο μικτό μισθό μικρότερο των 1000 ευρώ σε νεοπροσληφθέντες με πτυχίο, μεταπτυχιακό σε σύγκριση με το τελευταίο 3μηνο του 2011
  • η πλειοψηφία των επιχειρήσεων διατηρεί η και αυξάνει τη δαπάνη για την εκπαίδευση, ιδίως αυτήν που σχετίζεται άμεσα με την εργασία
  • στο σύνολο των εταιρειών παρατηρείται μεγαλύτερη αξιοποίηση του ΛΑΕΚ
  • αυξάνεται η επένδυση των τμημάτων HR στην τεχνολογία
  • πολλαπλασιάζονται οι εσωτερικές έρευνες ικανοποίησης των εργαζομένων

Ο κ. Γιώργος Χάρος, Εκτελεστικός Διευθυντής ICAP People Solutions, δήλωσε σχετικά: «Ενδιαφέρον εξακολουθούν να παρουσιάζουν οι δείκτες ανθρώπινου δυναμικού (HR Metrics) που συλλέγονται συστηματικά, ενώ διαπιστώνουμε τάσεις κατ ιδίαν συγκριτικής συλλογής HR metrics, γεγονός ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού στην χώρα μας. Η ανταπόκριση της αγοράς στην έρευνα αυτή για θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού ήταν πολύ θετική και μάλιστα αυξήθηκε το ποσοστό των Διεθνών εταιρειών που συμμετείχαν σε αυτήν. Η έρευνα αυτή έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό σε μία καθημερινότητα των επιχειρήσεων που αλλάζει και που η συντεταγμένη πληροφόρηση θα συμβάλει στην ορθή λήψη αποφάσεων. Οι επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού έχουν την ανάγκη να γνωρίζουν τί συμβαίνει δίπλα τους και γύρω τους ώστε να μπορούν να λαμβάνουν έγκαιρα σημαντικές αποφάσεις και να τεκμηριώνουν τις επιλογές τους».

Πηγή : epixeiro.gr