Οι Έλληνες δεν είναι μόνοι σε αυτή την προσπάθεια και η χώρα πρέπει να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης δήλωσε ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.Αυτή την ώρα ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο παρουσιάζει την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα η οποία θα επισημαίνει την ανάγκη λήψης πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων το 2013 – 2014, προκειμένου το χρέος να φτάσει το 2020 στο 117% του ΑΕΠ.Στην έκθεση θα ζητείται μείωση του κόστους εργασίας στον ιδιωτικό τομέα κατά 15% την επόμενη τριετία.

Σύμφωνα με την Επιτροπή η διαδικασία ριζικής μετάλλαξης της ελληνικής οικονομίας θα απαιτήσει αρκετά χρόνια σκληρών προσπαθειών, ωστόσο η εφαρμογή μέτρων και προτάσεων (που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ήδη περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο) μπορεί να αλλάξει τη συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας εντός του 2012, ενώ εκτιμάται ότι δεν θα χρειαστεί η υιοθέτηση νέου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Η Επιτροπή προσδιορίζει τρεις γενικότερους τομείς όπου η λήψη συγκεκριμένων μέτρων μπορεί να αποδώσει θετικά αποτελέσματα μέχρι το τέλος του έτους:

-Πρώτον, ο αποτελεσματικός έλεγχος των δημοσίων οικονομικών μέσω του προσδιορισμού των επιπλέον μέτρων λιτότητας, ύψους περίπου 12 δισ. ευρώ, για τα έτη 2013 – 2014. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να επικεντρώνονται στον περιορισμό κρατικών δαπανών.

– Δεύτερον, παροχή πιστώσεων στην πραγματική οικονομία μέσω της επανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και παροχής πιστώσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περισσότερα από 4 δισ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους είναι διαθέσιμα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ επιπλέον ένα δισ. μπορεί να δοθεί μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τραπεζας Επενδύσεων.

-Τρίτον, «απελευθέρωση» του ιδιωτικού τομέα από τα δεσμά της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς και απελευθέρωση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, που θα διευκολύνει τη μεταστροφή της ελληνικής οικονομίας προς τον εξαγωγικό τομέα και θα αποτελέσει το αποφασιστικό βήμα προς υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και απασχόληση

Πηγή: skai.gr