Σύμφωνα με έρευνα μιας ομάδας ψυχολόγων του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ της Αμερικής, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Brain and Cognition”, οι επαγγελματίες μουσικοί αφού έχουν και μεγαλύτερο δείκτη νοημοσύνης, χρησιμοποιούν ταυτόχρονα και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου τους σε αντίθεση με τον μέσο άνθρωπο. Η έρευνα αυτή βασίστηκε στην ποιοτική διαφορά και το δημιουργικό τρόπο λύσης των προβλημάτων, καθώς και την εγκεφαλική δραστηριότητα των μουσικών.

Το γεγονός ότι χρησιμοποιούν και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου τους ταυτόχρονα εξηγεί το γεγονός ότι πολλοί μουσικοί χρησιμοποιούν και τα δύο χέρια τους ανεξάρτητα, προκειμένου να παίξουν και επομένως μπορούν να ενώνουν τις ανταγωνιστικές πληροφορίες που παίρνει από τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου τους, όπως π.χ. να διαβάζουν τις νότες ταυτόχρονα, οι οποίες σαν γραπτά μουσικά σύμβολα διαβάζονται ως επί των πλείστων από το αριστερό μέρος του εγκεφάλου, ενώ ταυτόχρονα να ερμηνεύουν την παρτιτούρα με τον δικό τους προσωπικό τρόπο δίνοντας το δικό τους χρώμα και ύφος στο κομμάτι που θα εκτελέσουν, πράγμα που συνδέεται με το δεξί εγκεφαλικό ημισφαίριο.

Τέλος, οι επαγγελματίες μουσικοί χρησιμοποιούν περισσότερο την “αποκλίνουσα σκέψη”, δηλαδή μια δημιουργική νοητική τεχνική η οποία ουσιαστικά είναι η ικανότητα να βρίσκουν νέες λύσεις σε πολύπλευρα προβλήματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν πως οι μουσικοί εθελοντές βρήκαν περισσότερες νέες χρήσεις και λειτουργίες σε συνηθισμένα αντικείμενα ενός νοικοκυριού σε αντίθεση με τους μη μουσικούς που δεν τα πήγαν τόσο καλά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και την απόδειξη του ότι οι μουσικοί είχαν υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης (IQ) από τους μη μουσικούς.

Πηγή: ygeianews.gr