Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την ανακεφαλαιοποίηση και την αναδιάρθρωση των τραπεζών. Επιτελείο της τρόικας θα βρίσκεται τη Δευτέρα, αμέσως μετά το Πάσχα, στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο. Τη Μεγάλη Τετάρτη, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε μια πρώτη δόση μέτρων και το γενικό πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης, με στόχο την παροχή κινήτρων για την προσέλκυση ιδιωτών.

Πρόκειται για σημαντικό βήμα, ωστόσο απομένουν ακόμη πολλά: θα πρέπει να εξειδικευθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής, η αρχιτεκτονική του εγχειρήματος, ο τρόπος χρήσης των μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos), καθώς και η εποπτική αναγνώριση της φορολογικής ευχέρειας που έχει δοθεί στις τράπεζες για την αντιμετώπιση της ζημίας. Στελέχη τους υπογραμμίζουν στην «Κ» ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εγκρίθηκε βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι εκκρεμότητες, καθώς τα χρονικά περιθώρια έχουν περιοριστεί σημαντικά. Σημειώνεται ότι την ερχόμενη Παρασκευή 20 Απριλίου, οι τράπεζες θα πρέπει να δημοσιεύσουν τους ισολογισμούς για τη χρήση του 2011 και απομένουν ορισμένες σοβαρές εκκρεμότητες (με σημαντικότερη την αποσαφήνιση του τρόπου απεικόνισης των νέων ομολόγων).

Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η ευνοϊκή λογιστική απεικόνιση της ζημίας, αλλά και ο διαχωρισμός των απωλειών από το PSI και τη διαγνωστική μελέτη της BlackRock, μπορούν να οδηγήσουν σε περιορισμό των ζημιών και κατ’ επέκτασιν των κεφαλαίων που θα χρειαστούν για την ανακεφαλαιοποίηση κατά 10 με 15 δισ. ευρώ. Στελέχη τραπεζών εκτιμούν ότι το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί για τη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα διαμορφωθεί κοντά στα 30 δισ. ευρώ.

Η κυβέρνηση με τη νομοθετική πράξη της προηγούμενης εβδομάδας άνοιξε τον δρόμο για την ανακούφιση των τραπεζών, προσφέροντας τη δυνατότητα χορήγησης εγγυήσεων με αποδέκτες και τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η απόφαση αυτή θα επιτρέψει τις τράπεζες να μπορούν να αποτυπώνουν στα βιβλία τους τα νέα ομόλογα στο 100% της αξίας τους και όχι στην τρέχουσα αξία (η οποία διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα). Με τον τρόπο αυτό οι απώλειες από το PSI περιορίζονται στο περίπου 55% έναντι απωλειών άνω του 70% αν τα νέα ομόλογα αποτυπώνονταν στη τρέχουσα αξία τους. Επίσης, πλέον, το ΤΧΣ απέκτησε τη δυνατότητα να χορηγεί, κατόπιν απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος, βεβαίωση προς πιστωτικά ιδρύματα που είναι επιλέξιμα προς κεφαλαιακή ενίσχυση, με την οποία δεσμεύεται ότι θα συμμετέχει στη μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τους. Επιπλέον, το ΤΧΣ απέκτησε τη δυνατότητα να λαμβάνει ομόλογα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδει ή εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να τα διατηρεί σε λογαριασμό στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Με τη πράξη νομοθετικού περιεχομένου ολοκληρώθηκε σειρά προπαρασκευαστικών ενεργειών, οι οποίες ήταν απαραίτητες προκειμένου να λάβουμε τα 25 δισ. που αποτελούν την πρώτη δόση των κεφαλαίων για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Θα ακολουθήσει και δεύτερη πράξη νομοθετικού περιεχομένου αμέσως μετά το Πάσχα, η οποία θα καθορίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες της ανακεφαλαιοποίησης. Στελέχη τραπεζών υπογραμμίζουν ότι θα πρέπει όλα να έχουν ολοκληρωθεί πριν από τις 20 Απριλίου, οπότε θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα των τραπεζών για τη χρήση του 2011 τα οποία θα περιλαμβάνουν τη ζημία από το PSI και την BlackRock.

Ωστόσο, εκφράζουν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο περαιτέρω καθυστερήσεων λόγω της προεκλογικής περιόδου, που θα μπορούσε να έχε σοβαρές επιπτώσεις στο εγχείρημα της ανακεφαλαιοποίησης. Ως γνωστόν, άμεσα πρέπει να προωθηθούν και οι αυξήσεις κεφαλαίου.

Πηγή: skai.gr