Η Σουηδία θέλει να καταργήσει τις συναλλαγές με μετρητά και να τις αντικαταστήσει όλες με πιστωτικές κάρτες. Ακόμα και ο οβολός στην Εκκλησία θα πρέπει να πληρώνεται με πιστωτική. Δυσκολίες θα έχουν και οι κλέφτες.