Κατατέθηκε την Παρασκευή η πρώτη προσφυγή στο ΣτΕ για τη νομιμότητα του PSI. Με την αίτηση δύο ομολογιούχων, το ΣτΕ καλείται να κρίνει τη συνταγματικότητα και τη νομιμότητα των κυβερνητικών πράξεων υλοποίησης του PSI για τους Έλληνες ομολογιούχους που δεν συμμετείχαν εθελοντικά σε αυτό. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατατέθηκε σήμερα η πρώτη αίτηση ακύρωσης του PSI από ομολογιούχους του Ελληνικού Δικαίου.

Με την αίτηση το ΣτΕ καλείται να κρίνει την νομιμότητα των πράξεων της Διοίκησης με την τις οποίες υλοποιήθηκε το PSI και για τους Έλληνες ομολογιούχους οι οποίοι δεν συμμετέχουν εθελοντικά σε αυτό.

Οι βασικοί νομικοί άξονες της αίτησης ακύρωσης είναι η παραβίαση διατάξεων αφενός μεν της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αφετέρου του Συντάγματος.

Την αίτηση κατέθεσαν ο καθηγητής του Διοικητικού Δικαίου Π. Λαζαράτος και ο δικηγόρος Αλ. Λυκουρέζος.

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό δημόσιο έδωσε προθεσμία έως τις 20 Απριλίου για να συμμετάσχουν στο PSI οι ομολογιούχοι ξένου δικαίου που είτε αρνήθηκαν, είτε αναβλήθηκαν οι συνεδριάσεις των ΔΣ τους.

Πηγή: skai.gr