Από τον ερχόμενο Μάιο αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό αλλά και τα όσα δήλωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης το σύνολο των υπαλλήλων θα υποβληθεί σε γραπτό τεστ με στόχο την αξιολόγηση της θέσης που κατέχει ο καθένας.

Ο Δημήτρης Ρέππας μιλώντας στον «Ρ/Σ Βήμα 99,5» σημείωσε ότι ο προγραμματισμός του υπουργείου για το τεστ, είναι να ξεκινήσει ακόμη και το 2ο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Έτσι όλοι οι εργαζόμενοι θα καθίσουν στα… θρανία για να «βαθμολογηθούν» οι σπουδές, οι ικανότητες, οι ξένες γλώσσες και η πείρα που διαθέτουν.

Ερωτηθείς για το τι θα συμβαίνει εάν κάποιος «δεν γράψει καλά» στο τεστ, ο κ. Ρέππας επιβεβαίωσε την κρισιμότητά του λέγοντας ότι αυτό θα επιτρέπει την αξιολογική κατάταξη του προσωπικού από την οποία έπειτα θα προκύπτουν μετακινήσεις από υπηρεσία σε υπηρεσία.

Ο κ. Ρέππας επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης, βάσει των δεσμεύσεων του Μνημονίου, είναι η αποχώρηση 15.000 δημοσίων υπαλλήλων – εκτός των συνταξιοδοτήσεων – έως το τέλος του 2012, στόχος που άφησε ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι θα προκύψει μέσα από τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων και δημόσιων οργανισμών.

«Μέσα στο 2012 λογικά θα πρέπει στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών να έχουμε, εκτός των συνταξιοδοτήσεων ή της μείωσης των νέων προσλήψεων, κι αποχωρήσεις υπάλλήλων που θα προέλθουν, κυρίως, μέσα από την αναδιάρθρωση, κατάργηση, ή συγχώνευση των φορέων. Μέχρι το τέλος του 2012 θα πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτό τον στόχο των 15.000. Γι΄ αυτό, ακριβώς, για να μην πάμε με ένα τρόπο οριζόντιο, με κριτήρια ανορθολογικά και άδικα, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία της αξιολόγησης» εξήγησε ο κ. Ρέππας.

Τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν συμφωνηθεί από το υπουργείο Δ. Μεταρρύθμισης και τους Γάλλους εμπειρογνώμονες

Τα κριτήρια δεν αφορούν πρόσληψη ή προαγωγή, αλλά αποκλειστικά την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Οι ικανότητες και δεξιότητες του προσωπικού θα διερευνηθούν κατά κλάδο, με την παράθεση ειδικών ερωτημάτων.

Το πλαίσιο των κριτηρίων αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, έχει σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, συμφωνηθεί σχεδόν στο σύνολό του από το υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τους εμπειρογνώμονες του γαλλικού κράτους, οι οποίοι παρέχουν τεχνική βοήθεια σε θέματα δημόσιας διοίκησης.

Η λύση της γραπτής εξέτασης, επιλέχθηκε προκειμένου να υπάρξει ένα αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης, ενώ μέχρι σήμερα έχει απορριφθεί η επιλογή της συνέντευξης.

80 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Για το τεστ δεξιοτήτων, οι Γάλλοι εμπειρογνώμονες με την ελληνική διοίκηση έχουν συμφωνήσει να υπάρξει ένα ερωτηματολόγιο που θα αποτελείται από 80 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (θα καταλαμβάνει το 20% της τελικής βαθμολογίας). Το τεστ θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές ενώ τα ερωτηματολόγια θα είναι χωρισμένα ανά κλάδο εργαζομένων.

Η μηχανογραφημένη εξέταση, υπολογίζεται σε 2-3 ώρες ενώ η εξαγωγή των αποτελεσμάτων θα είναι άμεση.

Οργανόγραμμα

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και η αξιολόγηση των νέων οργανογραμμάτων σε υπουργεία και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στα οποία θα «κουμπώσουν» οι δημόσιοι υπάλληλοι αντίστοιχων ειδικοτήτων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Στην αξιολόγηση θα «βαθμολογηθούν» τα τυπικά προσόντα αλλά και οι δεξιότητες κάθε υπαλλήλου που θα αξιολογηθούν με γραπτό τεστ.

Οι ικανότητες και δεξιότητες του προσωπικού θα διερευνηθούν κατά κλάδο, με την παράθεση ειδικών ερωτημάτων, αφού στο Δημόσιο δεν υπάρχουν περιγράμματα θέσεων εργασίας και το προσωπικό προσλαμβάνεται ανά κλάδο. Οι τομείς αξιολόγησης του προσωπικού που θα τεθούν υπό αξιολόγηση θα έχουν διαφορετικούς δείκτες βαρύτητας ανά εκπαιδευτική κατηγορία, οι οποίοι θα προσμετρηθούν στο τελικό σύνολο (100%). Συγκεκριμένα, σε κάθε υπάλληλο θα βαθμολογούνται:

1. Οι σπουδές στις οποίες θα υπολογίζονται και τα πτυχία που διαθέτει και δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο εργασίας. Ο βαθμός βαρύτητας στην τελική βαθμολογία θα κυμαίνεται (ανά εκπαιδευτική κατηγορία) μεταξύ 25-30%.

2. Η επιμόρφωση που έχει λάβει ο υπάλληλος με βαθμό βαρύτητας στην τελική βαθμολογία από 10-15%.

3. Η εμπειρία που διαθέτει από προηγούμενη προϋπηρεσία. Στη συγκεκριμένη κατηγορία θα συνυπολογίζεται και η εμπειρία που τυχόν διαθέτει από τον ιδιωτικό τομέα. Το συγκεκριμένο κριτήριο θα υπολογίζεται στην τελική βαθμολογία από 30-35%.

4. Η γνώση ξένων γλωσσών (συμμετοχή στην τελική βαθμολογία απ[ό 5-10%).

5. Οι δεξιότητες και οι ικανότητες του προσωπικού όπου θα αξιολογηθούν με γραπτή εξέταση. Η βαθμολογία των δεξιοτήτων θα καταλαμβάνει το 20% της τελικής αξιολόγησης.

Πηγή: real.gr