Η ΔΕΗ συμμετέχει ενεργά και φέτος – για τέταρτη συνεχή χρονιά – στην παγκόσμια εκστρατεία η «ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 και για μία ώρα, από τις 20:30 έως τις 21:30. Οι εργαζόμενοι της Επιχείρησης, μετά το τέλος της σημερινής εργασίας τους, θα κλείσουν όλα τα φώτα εξωτερικών και εσωτερικών χώρων (εκτός εκείνων που συνδέονται με την απρόσκοπτη λειτουργία και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης), τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κάθε άλλη ενεργοβόρο συσκευή στους εργασιακούς χώρους.

Όμως, η ΔΕΗ δεν αρκείται σε συμβολικές περιβαλλοντικές κινήσεις, αλλά υλοποιεί ένα μακροχρόνιο και πλήρως ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης μέσω μεγάλων επενδύσεων εκσυγχρονισμού.

Όπως αναφέρει σε επιστολή του προς τους εργαζόμενους της Επιχείρησης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ κ. Αρθούρος Ζερβός, το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει στρατηγικές επιλογές, όπως είναι:

• Ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα επενδύσεων για νέες φιλικότερες προς το περιβάλλον θερμοηλεκτρικές μονάδες

• Εντατικότερη αξιοποίηση των ΑΠΕ.

• Μεγαλύτερη αξιοποίηση του υδάτινου πλούτου

• Αυξανόμενη διείσδυση του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή.

• Προώθηση έργων διασύνδεσης νησιών με το Ηλεκτρικό Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας κλπ.

Πηγή : energypress.gr