Οι πολίτες θα επιβάλλουν νόμους, αρκεί για το αίτημά τους να μπορούν να συγκεντρώσουν 1.000.000 υπογραφές. Αν οι πολίτες μιας χώρας οργανωθούν σωστά, θα μπορούν να επηρεάζουν σημαντικά την άσκηση πολιτικής στην Ε.Ε., αλλά και σε εκάστη χώρα.

Ήδη το θέμα της συμμετοχικής διαδικασίας είχε απασχολήσει την ΕΕ από το 2009, όπου τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας με στόχο να εφοδιάσει την Ένωση με το νομικό πλαίσιο και τα μέσα που της είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των πολιτών.

Από την 1η Απριλίου λοιπόν, τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα που θα επιτρέπει στους πολίτες να προτείνουν νόμους, εφόσον μπορέσουν να συγκεντρώσουν στο σχετικό αίτημα τους ένα εκατομμύριο υπογραφές. Η ΕΕ θα είναι υποχρεωμένη να εξετάζει νομοθετικές προτάσεις που έχουν υποστηρίξει τουλάχιστον 7 από τα 27 κράτη-μέλη, ενισχυμένες με αρκετές υπογραφές.

Στόχος του προγράμματος είναι αφενός να καταστεί η ΕΕ περισσότερο δημοκρατικά υπόλογη -καθώς οι πολίτες φαίνεται να εμπιστεύονται όλο και λιγότερο τους δημοκρατικούς θεσμούς της- και αφετέρου η δημιουργία μίας δημοκρατικότερης και διαφανέστερης Ευρώπη, με ενισχυμένο τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, με περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες να εκφράζουν τις απόψεις τους και να ακούγεται η φωνή τους, αλλά και με πιο συγκεκριμένη εικόνα για το ποιος κάνει τι σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της πρωτοβουλίας, επίτροπος Μάρος Σέφτσοβιτς:

«Όχι μόνο θα προσφέρει στους πολίτες μια άμεση οδό για να κάνουν τη φωνή τους να ακούγεται στις Βρυξέλλες, αλλά ενθαρρύνει επίσης πραγματικές διασυνοριακές συζητήσεις για τα θέματα της ΕΕ».

Εντούτοις, οι αυστηροί όροι που προβάλλονται από την Επιτροπή θέτουν ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος σχετικά με την εμπλοκή των πολιτών στην μακροοικονομική πολιτική της Ένωσης. Τα αιτήματα θα απορρίπτονται αν κρίνεται ότι είναι «πέραν των εξουσιών των Βρυξελλών» ή «καταχρηστικά, επιπόλαια ή οχληρά».

Απαγορεύεται επίσης να είναι «αντίθετα προς τις αξίες της ΕΕ» και δεν επιτρέπεται να αιτούνται πολιτικές που θα οδηγούσαν σε αλλαγή των ιδρυτικών συνθηκών της ΕΕ. Αναμένεται λοιπόν να διαπιστώσουμε, αν το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλλει στην επίτευξη μιας αποτελεσματικότερης Ευρώπης, με βελτιωμένα και σύγχρονα θεσμικά όργανα, για μία Ευρωπαϊκή Ένωση 27 μελών, με βελτιωμένη ικανότητα παρέμβασης σε τομείς άμεσης προτεραιότητας για τη σημερινή Ένωση.

Πηγή : goodnews.gr