Υψηλές συγκεντρώσεις απαγορευμένων φυτοφαρμάκων ανιχνεύτηκαν στα επιφανειακά νερά και στα ιζήματα των λιμνών Κερκίνης, Δοϊράνης και Βόλβης. Οι αναλύσεις που έγιναν στο πλαίσιο μεταπτυχιακής εργασίας χημικού του ΑΠΘ, έδειξαν ότι στις τρεις λίμνες το ποσοστό των απαγορευμένων ουσιών ξεπερνά το 20% επί των ανιχνεύσιμων.

Στα επιφανειακά νερά της Βόλβης εντοπίστηκαν 59 φυτοφάρμακα, στην Κερκίνη 25 και στην Δοϊράνη 33. Και στις τρεις λίμνες η συγκέντρωση φυτοφαρμάκων αυξάνεται την εαρινή περίοδο και την καλοκαιρινή που γίνεται χρήση. Στο μεγαλύτερο ποσοστό ανιχνεύτηκαν ζιζανιοκτόνα.

Πηγή: energypress.gr