Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινού με τη Moror Oil και την κοινών συμφερόντων εταιρεία «Μ ΚΑΙ Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» θα υποβάλλει ο όμιλος Μυτιληναίου με σκοπό την εξαγορά του 100% του Ομίλου ΔΕΠΑ εξαιρουμένης κατά το 100% της θυγατρικής της εταιρείας «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Αερίου Α.Ε.».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η κοινή εταιρία των δύο Ομίλων «Μ ΚΑΙ Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» ορίστηκε επικεφαλής της κοινοπραξίας για τους σκοπούς της υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ποσοστό συμμετοχής 34%, ενώ οι «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» και «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» θα συμμετέχουν με ποσοστό 33% έκαστη αντιστοίχως.

Όπως ανέφερε η διοίκηση της Μυτιληναίος κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, η απο κοινού εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει την Παρασκευή, ενώ ξεκαθαρίστηκε ότι δε θα υποβληθεί προσφορά για τη ΔΕΣΦΑ ή τη Ρεβυθούσα.

Η πρόθεση της Εταιρείας, να συμμετάσχει στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία, ταυτίζεται με τη στρατηγική και τη δραστηριότητα των εταιρειών του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές αρχές όταν υπάρξει συγκεκριμένη εξέλιξη επί της διαδικασίας.

Πηγή: energypress.gr