Οι γυναίκες σήμερα έχουν το πιο υψηλό μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, ωστόσο οι εις βάρος τους ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ίσης Αμοιβής (Equal Pay Day), η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία δημοσιεύει στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι γυναίκες κατά το 2011 στη Γερμανία είχαν 23% μικρότερες οικονομικές αποδοχές σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους.

Χαρακτηριστική είναι μάλιστα η περίπτωση των τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών, όπου οι καθαρές αποδοχές των γυναικών ανήλθαν πέρυσι κατά μέσο όρο σε 17€ την ώρα έναντι 25€ για τους άντρες. Παρά την οικονομική ευμάρεια της Γερμανίας, η συνταγματική κατοχυρωμένη αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας δεν φαίνεται να έχει αντίκρισμα στις πραγματικές επαγγελματικές σχέσεις, κάτι που καταγγέλλει και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Ανάγκη για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις

Η εκπρόσωπος των Γερμανών Πρασίνων σε θέματα ισότητας, Αστρίντ Ρότε-Μπαίνλιχ, επισημαίνει: «Παρά τα 50 χρόνια από τη Σύμβαση της Ρώμης και την κατάργηση κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών, η ανισότητα στις αμοιβές εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αδικίες στη Γερμανία».

Η Ρότε – Μπάινλιχ θεωρεί πως είναι αναγκαία η ριζική αναθεώρηση του γενικού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τον καθορισμό των αμοιβών και την εξάλειψη των εργασιακών ανισοτήτων. Κάτι τέτοιο απαιτεί συντονισμό του διαλόγου μεταξύ συνδικαλιστικών σωματείων, επιχειρήσεων και ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο των Πρασίνων, οι μισθολογικές ανισοτήτες λόγω φύλου οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε σειρά διακρίσεων που παραδοσιακά ενυπάρχουν σε όλο το νομοθετικό φάσμα της Γερμανικής Ομοσπονδίας.

Λίγες γυναίκες σε κορυφαίες θέσεις

Kαι δεν είναι μόνο οι μισθολογικές διακρίσεις που διαιωνίζονται στη γερμανική κοινωνία. Οι ηγετικές θέσεις τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα εξακολουθούν να μονοπωλούνται από άνδρες. Η Άννα Βέντερς εκπρόσωπος τύπου της Deutsche Telekom αναφέρει πως μετά την κατοχύρωση της γυναικείας ποσόστωσης στις προσλήψεις της εταιρίας το Μάρτιο του 2010 παρατηρήθηκε αύξηση των υπαλληλικών θέσεων που κατέχονταν από γυναίκες από 19% σε 24%, ωστόσο η πρόσβασή τους στην ανδροκρατούμενη ανώτατη βαθμίδα της εταιρίας είναι ακόμη εξαιρετικά δυσχερής.

Η κοινωνιολογική εξήγηση αυτού του φαινομένου οδηγεί συνήθως σε συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με τη διαφορετική στοχοπροσήλωση ανδρών και γυναικών. Η αναπαραγωγή στερεοτύπων που θέλουν την επαγγελματική ανέλιξη να είναι ασυμβίβαστη με τη δημιουργία οικογένειας, έχουν ως αποτέλεσμα να αποθαρρύνουν πολλές ικανές γυναίκες ως προς τις εργασιακές τους επιδιώξεις.

Κοινωνικοί επιστήμονες αλλά και πολιτικοί, όπως η Ρότε- Μπάινλιχ θεωρούν πως η κατοχύρωση ενός minimum αριθμητικού ορίου για την πρόσληψη γυναικών σε υψηλές θέσεις θα μπορούσε να ελαχιστοποιήσει τα περιστατικά διακρίσεων. «Σε κάθε περίπτωση οι γυναίκες αποτελούν ισχυρό εργασιακό κεφάλαιο, το οποίο θα έπρεπε να αξιοποιηθεί δεόντως», λέει συνοψίζοντας η εκπρόσωπος των Πρασίνων. Ο δρόμος για την πλήρη εξάλειψη των διακρίσεων στον εργασιακό χώρο είναι ακόμη μεγάλος. Μένει να δούμε τη συνέχεια τόσο στο επίπεδο των μεμονωμένων εθνικών κυβερνήσεων, όσο και στο επίπεδο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Πηγή : skai.gr/Deutsche Welle