Με το ποσό των 140,5 εκατ. ευρώ (140.587.013 ευρώ) ενισχύει το υπουργείο Εσωτερικών τους Δήμους της χώρας αποκλειστικά και μόνο για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους νόμιμους δικαιούχους για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2012.Το παραπάνω ποσό κατανέμεται από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών).

Επίσης, το υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει το ποσό 3.154.238 ευρώ στους Δήμους για την καταβολή μισθωμάτων (από 1/11/11 έως 31/12/11) των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών τους που μεταφέρθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με το ν. 3852/10.

Πηγή: skai.gr