Ενέκρινε το ογκώδες πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το υπουργικό συμβούλιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σειρά αλλαγών για ευνοϊκότερο επιχειρηματικό περιβάλλον, πλήρη άρση του καμποτάζ αλλά και αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων. Πιο αναλυτικά, το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει φορολογικές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες σοφίτες, πατάρια και υπόγεια που νομιμοποιήθηκαν με τον νόμο για τα αυθαίρετα θα συνυπολογίζονται στα τεκμήρια διαβίωσης επιβαρύνοντας έτσι επιπλέον χιλιάδες φορολογούμενους.

Καθιερώνεται ακόμη η υποχρεωτική ηλεκτρονική θεώρηση των ιδιωτικών συμβολαίων μίσθωσης ακινήτων, η υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης για εισοδήματα άνω των 5.000€, αίρεται η υποχρέωση υποβολής Ε9 στις περιπτώσεις μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης, ενώ από το 2010 και μετά ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας θα εκδίδεται χωριστά για κάθε σύζυγο.

Επιπλέον το ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ δεν θα μπορεί να περνά στις δαπάνες των επιχειρήσεων.

Με ειδικές ρυθμίσεις διευκολύνεται η αδειοδότηση για την έναρξη τεχνικών επαγγελμάτων και απελευθερώνεται το επάγγελμα του μεσίτη. Είναι υποχρεωτική πλέον η υπογραφή σύμβασης μεσιτείας που θα περιέχει το ΑΦΜ και τον αριθμό ΓΕΜΗ του μεσίτη, το ύψος της αμοιβής και η διάρκεια της σύμβασης.

Όσον αφορά στον πυρήνα του ν/σ που είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καταργείται η υποχρέωση των ΑΕ και ΕΠΕ να δημοσιεύουν ισολογισμούς στον Τύπο, γεγονός που επιβάρυνε τις επιχειρήσεις με 3.000 ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο.

Θεσμοθετείται ένας νέος τύπος εταιρείας, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής η οποία θα μπορεί να έχει ελάχιστο κεφάλαιο το 1ευρώ. Η σύσταση της θα είναι πολύ πιο ευέλικτη, συμβατή με την προωθούμενη κοινοτική νομοθεσία ενώ θα μπορεί να συσταθεί και ως μονοπρόσωπη.

Στον τομέα των επενδύσεων, χαλαρώνουν τα κριτήρια ένταξης στα fast track προγράμματα. Το κόστος της επένδυσης διαμορφώνεται στα 100 από 200εκ ευρώ ή εναλλακτικά σε 45εκ ευρώ με την προϋπόθεση δημιουργίας τουλάχιστον 120 θέσεων εργασίας από 75εκ ευρώ με 200 νέες θέσεις εργασίας. Επίσης η διάρκεια αδειοδότησης από τους 2 μήνες πέφτει στις 45 ημέρες.

Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια δίνεται η δυνατότητα να μην είναι ταυτόχρονη η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Επιπρόσθετα αίρονται πλέον και οι τελευταίοι περιορισμοί όσον αφορά στο καμποτάζ καθώς για την δραστηριοποίηση στη χώρα πλοίων με σημαία τρίτων δεν απαιτεί την υπογραφή της προβλεφθείσας από τον προηγούμενο νόμο ειδικής σύμβασης. Διατηρούνται παράλληλα τα κίνητρα απασχόλησης Ελλήνων ναυτικών.

Το πολυνομοσχέδιο φέρνει επίσης αλλαγές στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα.

Το ν/σ περιλαμβάνει ακόμη σειρά ρυθμίσεων για την πάταξη του λαθρεμπορίου στα καύσιμα. Καταργούνται τα «λευκά» χωρίς επωνυμία και σήμα εμπορίας βυτιοφόρα και γίνεται υποχρεωτική η τοποθέτηση GPS σε κάθε μέσο μεταφοράς καυσίμου και η χρήση συστήματος εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες.

Πηγή: skai.gr