Αντιδρά ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) στις έμμεσες μειώσεις των τιμών αποπληρωμής των τεχνολογιών ΑΠΕ, πλην φωτοβολταϊκών.

Αξιότιμοι Κοι Βουλευτές, Αξιότιμε Κε Υπουργέ,

Στα πλαίσια του σχεδίου νόμου «Αξιοποίηση Αεροδρομίου ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ-Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ενσωμάτωση οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» η κυβέρνηση έχει καταθέσει τροπολογία σύμφωνα με την οποία οι τιμές πώλησης ενέργειας (FiT) που παράγεται από ΑΠΕ, πλην φωτοβολταϊκών, θα αναπροσαρμόζονται ετησίως όχι με βάση τα τιμολόγια της ΔΕΗ, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά με βάση το 25% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγουμένου έτους.

Όπως γνωρίζεται, ήδη μέσω των ρυθμίσεων του Ν.3851/2010 από το 2010 υπήρξε συνολικά μια μείωση ίση 3,5%, σε σχέση με την καθορισμένη αναπροσαρμογή, στη τιμή των αιολικών και μικρών υδροηλεκτρικών έργων λόγω άπαξ κατάργησης της ενσωμάτωσης μερικών προηγούμενων αυξήσεων των τιμολογίων λιανικής της ΔΕΗ που δεν είχαν ακόμα ενσωματωθεί στις τιμές ΑΠΕ.

Δεδομένης της παραπάνω μείωσης της τιμής κατά 3,5% που πραγματοποιήθηκε με το Ν.3851/2010, και επειδή μέχρι και σήμερα δεν πραγματοποιήθηκαν αναπροσαρμογές στα τιμολόγια της ΔΕΗ, η βασική τιμή πώλησης της ενέργειας – που εφαρμόζεται στα χερσαία αιολικά πάρκα και τα μικρά υδροηλεκτρικά – παραμένει αμετάβλητη σε ονομαστική τιμή για τέσσερα συνεχή έτη, γεγονός που ισοδυναμεί με μια μείωση της τάξεως του 12,7% συνολικά για την παραπάνω περίοδο. Περαιτέρω, η βασική τιμή πώλησης της ενέργειας για τα ΜΥΗΕ και τα χερσαία αιολικά έχει παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητη σε σταθερές τιμές 2000, κατά την τελευταία δεκαετία.

Η ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας θα επιφέρει περαιτέρω μείωση της πραγματικής τιμής της ενέργειας που παράγεται από μικρά υδροηλεκτρικά και χερσαία αιολικά κατά 25-30% σε σημερινές τιμές στο σύνολο της διάρκειας ζωής των έργων.

Η υιοθέτηση μειώσεων στα μικρά υδροηλεκτρικά και τα αιολικά συνοδευόμενη με την σύγχρονη αύξηση της αποζημίωσης τμήματος των φωτοβολταϊκών (με Ευρωπαϊκό εξοπλισμό) δεν έχει προηγούμενο διεθνώς.

Ιδιαίτερα την στιγμή που ενδεικτικά αναφέρεται ότι π.χ. η πρόσφατη διακρατική συμφωνία Ιταλίας – Σερβίας πριν τέσσερεις μήνες για την πώληση ενέργειας από ΑΠΕ, κυρίως από υδροηλεκτρικά, από την Σερβία στην Ιταλία εξασφαλίζει τιμή αποζημίωσης για την παραγόμενη ενέργεια ίση με 155 € / ΜWh, σχεδόν διπλάσια από την αντίστοιχη τιμή FίT στην Ελλάδα. Μόνο το πράσινο πιστοποιητικό στην συγκεκριμένη συμφωνία αποζημιώνεται με 85 €/ΜWh, σχεδόν η τιμή όλης της αποζημίωσης στην χώρα μας (87,87 € / ΜWh).

Είναι γνωστό άλλωστε ότι η βασική τιμή αποζημίωσης για τα μικρά υδροηλεκτρικά και τα χερσαία αιολικά είναι η χαμηλότερη FiT από όλες τις ΑΠΕ και η οποία με τα σημερινά δεδομένα έχει φτάσει να μην αντανακλά το πραγματικό (αυξημένο κατά 10% περίπου τα τελευταία χρόνια) κόστος των επενδύσεων των Μικρών Υδροηλεκτρικών (που είναι η πιο ώριμη τεχνολογία ΑΠΕ).

Την ίδια ώρα που με τα πλείστα όσα νομοθετικά προβλήματα (πρόσθετα χωροταξικά κριτήρια που τέθηκαν με την ΥΑ 196978_ΦΕΚ B518_05.04.11, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στον έλεγχο ΕΠΟ, συνεχής επέκταση ειδικά προστατευόμενων περιοχών δημιουργώντας περιοχές αποκλεισμού κλπ) επί τέσσερα έτη έχει σχεδόν σταματήσει στην πράξη η ένταξη μικρών υδροηλεκτρικών στο Σύστημα, οι μειώσεις στις τιμές αποζημίωσης (όπως στην ουσία προτείνεται με την εν λόγω τροπολογία) θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αποδυνάμωση των μικρών υδροηλεκτρικών έργων, ενός κλάδου των ΑΠΕ με σημαντικά πλεονεκτήματα (παραγωγή φτηνής ενέργειας από ΑΠΕ, μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία, που σταθεροποιoύν το Δίκτυο, με συνεισφορά στην περιφερειακή ανάπτυξη και την αποκέντρωση).

Με βάση όλα τα παραπάνω δίκαια και εύλογα επιχειρήματα, ζητούμε την μη υπερψήφιση της εν λόγω τροπολογίας.

 

Με εκτίμηση

Για τον Ελληνικό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)

Ιωάννης Σηφάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.