Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 367 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το πρώτο δίμηνο του έτους έναντι αρχικού στόχου πρωτογενούς ελλείμματος 22 εκατ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2012, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, σύμφωνα με τα οποία το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 495 εκατ. ευρώ έναντι στόχων ελλείμματος 879 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών:

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2012 ανήλθε σε 9,258 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένα κατά 19 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 9,239 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κυρίως εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση) διαμορφώθηκαν σε 1,191 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 251 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8,067 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2012, παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 232 εκατ. συγκριτικά με το στόχο 8.299 εκατ. ευρώ του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2012. H υστέρηση αυτή οφείλεται στη μείωση των εσόδων του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων, λόγω μεγαλύτερης από την αναμενόμενη μείωσης στην κατανάλωση πετρελαιοειδών προϊόντων, και κυρίως της βενζίνης, και στη μείωση των εσόδων από το Φ.Π.Α. εξαιτίας του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης. Σημειώνεται ότι τα έσοδα από το ΦΠΑ το δίμηνο υστερούν κατά 277 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο δίμηνο.

Η μείωση των εσόδων προ επιστροφών του τακτικού προϋπολογισμού που παρατηρήθηκε κατά το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2012 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από λοιπούς άμεσους φόρους λόγω της λήξης της έκτακτης εισφοράς σε κερδοφόρες επιχειρήσεις που είχε επιβληθεί το 2011 και στη μείωση των εσόδων από φόρους συναλλαγών (κυρίως ΦΠΑ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2012 ανήλθαν στα 9,753 δις ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 365 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου 10,118 δις ευρώ. Πάντως είναι αυξημένες κατά 145,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού κατά 209,2 εκατ. ευρώ και της μείωσης των δαπανών του ΠΔΕ κατά 63,6 εκατ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του προϋπολογισμού οι κύριοι λόγοι της αύξησης των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού είναι:

– Η υπέρβαση των πρωτογενών δαπανών κατά 299 εκ. ευρώ που οφείλεται στην αύξηση δαπανών για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 774 εκ. ευρώ και ιδιαίτερα της επιχορήγησης στο ΙΚΑ κατά 619 εκατ. ευρώ με σκοπό την αναπλήρωση της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές.

– Η αύξηση των δαπανών για πληρωμή τόκων (σε καθαρή βάση) κατά 3 εκατ. ευρώ.

Οι αυξήσεις αυτές υπερκάλυψαν τη σημαντική μείωση των υπολοίπων κατηγοριών των δαπανών κατά 568 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, που προέκυψε μετά τις περικοπές στις καταναλωτικές και μισθολογικές δαπάνες του δημοσίου.

Πηγή: skai.gr