Προθεσμία έως τις 30 Μαρτίου έχουν οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στα ασφαλιστικά ταμεία. Για όσους οφειλέτες υπαχθούν στη ρύθμιση αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2012.

Με τον νέο προσωρινό διακανονισμό παρέχεται έκπτωση ύψους 40% επί των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων . Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 30 Απριλίου.

 

 

Αναλυτικά η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας εδώ