Καταλυτικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, με την κατάργηση 2.174 υπηρεσιών, επιφέρει νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Αφορά 11 υπουργεία. Από τις καταργούμενες οργανικές μονάδες οι 280 διέθεταν μόνο προϊσταμένους. Καταργούνται 2.174 υπηρεσίες (γενικές και ειδικές γραμματείες, γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις και τμήματα) 11 υπουργείων, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για την «Αναδιοργάνωση Υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» που κατέθεσε τη Δευτέρα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δ. Ρέππας.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει την αναδιοργάνωση των οργανισμών, όπου μειώνονται οι διοικητικές δομές μέχρι και 40%, σε 11 από τα 15 υπουργεία, καθώς και στις Γενικές Γραμματείες Μέσων Ενημέρωσης, Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και μεγάλα νομικά πρόσωπα. Η αναδιοργάνωση εκτός από τις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων περιέλαβε και τις περιφερειακές τους υπηρεσίες, τις οποίες σε πολλές περιπτώσεις τις ενοποίησε.

Από τις 2.174 οργανικές μονάδες που καταργούνται, οι 280 διέθεταν μόνο προϊσταμένους και δεν απασχολούσαν κανένα υπάλληλο. Από την κατάργηση των θέσεων ευθύνης εξοικονομούνται περίπου 6.211.200 ευρώ μόνο από τη μη απόδοση των επιδομάτων ευθύνης, που είναι ιδιαίτερα υψηλά με το νέο Μισθολόγιο (250 ευρώ για ταγματάρχη, 400 ευρώ για διευθυντή και 900 για γενικό διευθυντή).

Πηγή: real.gr