Εγκρίθηκε από το ΔΣ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου η συμμετοχή του Οργανισμού στο δεύτερο δανειακό πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας. Όπως ανακοινώθηκε, είναι άμεσα προς εκταμίευση διαθέσιμα 1,65 δισ. ευρώ.

Το Ταμείο πρόκειται να διαθέσει συνολικά 28 δισεκατομμύρια ευρώ για τέσσερα χρόνια προς τη χώρα μας, παρά τις ενστάσεις που είχαν εγείρει οι εκπρόσωποι ορισμένων αναπτυσσόμενων χωρών.

Την ίδια ώρα, σε έκθεση του Ταμείου επισημαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά ρίσκα στην εφαρμογή της νέας δανειακής σύμβασης.