Με ερμηνευτική εγκύκλιο το υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει τις μειώσεις στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα και θέματα για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τη διαιτησία, την αναστολή αυξήσεων μισθών και ημερομισθίων, τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας που λήγουν με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης σε συμβάσεις αορίστου χρόνου και την κατάργηση των όρων εκείνων που υποκρύπτουν μονιμότητα ή εμπεριέχουν ρήτρες μονιμότητας.

Πιο συγκεκριμένα, οι μειώσεις στα κατώτατα όρια φτάνουν το 22% από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 και διαμορφώνονται σε 26,18 ευρώ βασικό ημερομίσθιο για τον ανειδίκευτο άγαμο εργατοτεχνίτη και σε 586,08 ευρώ βασικό μισθό για τον ανειδίκευτο άγαμο υπάλληλο.

 Κατώτατα όρια αποδοχών για τους εργαζόμενους ηλικίας άνω των 25 ετών:

Χρόνια Προϋπηρεσίας Βασικός μισθός από 14/2/2012  Επίδομα τριετιών Επίδομα Γάμου Σύνολο άγαμων από 14/2/2012 Σύνολο έγγαμων από 14/2/2012
0- 3 586,08 0,00 58,61 586,08 644,69
3-6 586,08 58,61 58,61 644,69 703,30
6-9 586,08 117,22 58,61 703,30 761,91
9 και άνω 586,08 175,82 58,61 761,90 820,51

Για τους νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών η μείωση φτάνει το 32% και ο βασικός μισθός για τον ανειδίκευτο άγαμο υπάλληλο ανέρχεται στα 510,95 ευρώ ενώ το ημερομίσθιο στα 22,83 ευρώ.

Κατώτατα όρια αποδοχών για τους εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών:

Χρόνια Προϋπηρεσίας Βασικός μισθός από 14/2/2012 Επίδομα τριετιών Επίδομα Γάμου Σύνολο άγαμων από 14/2/2012 Σύνολο έγγαμων από 14/2/2012
0- 3 510,95 0,00 51,10 510,95 562,05
3 και άνω 510,95 51,10 51,10 562,05 613,15

 

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Πηγή: real.gr