Νέα προγράμματα για την υποστήριξη των ανέργων θέτει σε εφαρμογή Μάρτιο και Απρίλιο το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα προγράμματα έχουν προϋπολογισμό 1.236.010.000 ευρώ και αναμένεται να ωφεληθούν 289.294 άτομα. Ένα πρόγραμμα που πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα και στοχεύει στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, είναι το «Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης».

Αντικείμενο του έργου είναι η χρηματοδότηση Σχεδίων Δράσης που αφορούν στη δημιουργία ή τη συνέχιση της λειτουργίας Κοινωνικών Δομών, (π.χ. Κοινωνικά Παντοπωλεία, Φαρμακεία κτλ.) σε 40 Δήμους με πληθυσμό άνω των 80.000 κατοίκων και στόχος είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης 1.500 θέσεων εργασίας. Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στα 36.000.000 ευρώ, ενώ το 80% του προϋπολογισμού αφορά στη επιδότηση των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας και το υπόλοιπο 20% του προϋπολογισμού σε άλλα λειτουργικά έξοδα των Κοινωνικών Δομών.

Παράλληλα, θα αναπτυχθούν νέες δράσεις για την ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, με την εφαρμογή προγραμμάτων που θα αναλάβουν εξειδικευμένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, με προϋπολογισμό 13.090.000 ευρώ και 1.480 ωφελούμενους.

Ταυτόχρονα, για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων το υπουργείο Εργασίας προωθεί δράσεις προϋπολογισμού 185.000.000 ευρώ, από τις οποίες προβλέπεται να ωφεληθούν 40.000 και πλέον νέοι άνεργοι.

Τον Απρίλιο ξεκινά η διανομή σε νέους ανέργους επιταγής κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας για νέους, με προϋπολογισμό 100.000.000 ευρώ και περίπου 12.000 ωφελούμενους και το Μάιο ξεκινά πρόγραμμα κατάρτισης νέων με χρήση voucher σε επιλεγμένους δυναμικούς τομείς της οικονομίας με προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ και 25.000 ωφελούμενους. Τον ίδιο μήνα, αρχίζει και το πρόγραμμα εξάμηνης κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για νέους, ύψους 15 εκατ. ευρώ, με ωφελούμενους 3.200 ανέργους.

Έτοιμο προς υλοποίηση είναι και το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για νέους ανέργους πτυχιούχους έως 35 ετών από τον ΟΑΕΔ, με 5.000 ωφελούμενους και προϋπολογισμό 67.750.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr