Το ποσό των 1,137 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, τα επιτόκια των οποίων υποχώρησαν στο 4,80% έναντι 4,86% στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία.

Η κάλυψη μειώθηκε ελαφρά, φτάνοντας τις 2,63 φορές από 2,72 φορές στις αρχές Ιανουαρίου.