2,4 εκατομμύρια υπογραφές χρηστών του διαδικτύου συγκεντρώθηκαν κατά της συνθήκης ACTA και παραδόθηκαν στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη συνεδρίασή της αυτή την εβδομάδα. Η πρωτοβουλία συγκέντρωσης των υπογραφών ανήκει στη διαδικτυακή οργάνωση Avaaz, μέσω της οποίας 13 εκατομμύρια μέλη σε όλο τον κόσμο δραστηριοποιούνται σε καμπάνιες και συμμετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες. Η Αναφορά θα εξεταστεί από την Επιτροπή Αναφορών μέσα στον επόμενο μήνα ώστε να αξιολογηθεί το αν είναι παραδεκτή, αν δηλαδή εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής και αφορά κάποιον τομέα δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αναφορών θα αποφασίσει για την περαιτέρω δράση της.

Η συνθήκη ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement ή «Εμπορική Συμφωνία Εναντίον της Πλαστογραφίας») στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε διεθνές επίπεδο. Η συνθήκη έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, με τους επικριτές της να καταγγέλλουν ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών εις βάρος των δικαιωμάτων των πολιτών, ενώ σκεπτικισμό προκαλεί και η εφαρμογή της στον χώρο του διαδικτύου, όπου θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η ιδιωτικότητα των πολιτών και η ελευθερία της έκφρασης. Για να εγκριθεί η συνθήκη από την ΕΕ θα πρέπει να υπερψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να επικυρωθεί από τα Κράτη Μέλη. Μέχρι στιγμής έχει επικυρωθεί από 22 Κράτη Μέλη.

Σχετικά με την κατάθεση της Αναφοράς κατά της ACTA, ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ, Καθηγητής Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, μέλος της Επιτροπής Αναφορών, δήλωσε:

«Η επικύρωση της συνθήκης ACTA από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι μια μακρά διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει με προσοχή όλα τα στοιχεία και θα επιβεβαιώσει τον ρόλο του στην προστασία των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών.

Ήδη η συνθήκη ACTA έχει παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ελεγχθεί εάν είναι συμβατή με τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα είναι καθοριστική για το μέλλον της Συνθήκης και για το αν αυτή μπορεί να γίνει αποδεκτή με την παρούσα της μορφή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τις ανησυχίες που εκφράζουν οι πολίτες. Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε καμιά περίπτωση δεν είναι υπέρτερο αγαθό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία της έκφρασης και η προστασία της ιδιωτικότητας. Ομολογουμένως η εφαρμογή της συνθήκης ACTA στο διαδίκτυο δημιουργεί ανησυχίες και θα πρέπει να ξεκαθαριστούν τα όρια εφαρμογής της συνθήκης. Από την άλλη πλευρά, δυστυχώς, υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενό της.

Θα πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι και να αναγνωρίσουμε ότι απαιτείται να ληφθούν κάποια μέτρα: οι τεράστιες ποσότητες παραποιημένων προϊόντων που διακινούνται διεθνώς (από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές μέχρι και φάρμακα) ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και κοστίζουν δισεκατομμύρια στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – μικρές και μεγάλες – και στερούν πολύτιμες θέσεις εργασίας.

Η Επιτροπή Αναφορών θα δει με προσοχή τα στοιχεία που προσκομίζει η Αναφορά και τις επόμενες εβδομάδες θα αποφανθεί. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η Αναφορά θα παραμείνει παγωμένη μέχρις ότου ανακοινωθεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου».

Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εργάζεται για την επίλυση προβλημάτων καταπάτησης των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, που προκύπτουν από τη μη σωστή εφαρμογή ευρωπαϊκής νομοθεσίας από κάποιο κράτος μέλος. Είναι μια εξεταστική επιτροπή, χωρίς νομοθετική εξουσία, ωστόσο, συνεργάζεται με εθνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες για να επιλύσει προβλήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Κάθε πολίτης της ΕΕ έχει το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση το άρθρο 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναφορές μπορεί να έχουν μορφή παραπόνου ή αιτήματος και να αφορούν ζητήματα δημόσιου ή ιδιωτικού συμφέροντος.

Πηγή: hellasontheweb.org