Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την ικανότητα της Ελλάδας να δανείζεται σε εγχώριο και ξένο νόμισμα σε C από Ca ενώ δεν έχει δώσει outlook για τις αξιολογήσεις. Σύμφωνα με τον οίκο, η απόφαση οφείλεται στην πρόταση ανταλλαγής χρέους για την Ελλάδα, η οποία συνεπάγεται απώλειες για τους πιστωτές μέχρι και 70%, και που είναι σύμφωνη με τα κριτήρια για μια αξιολόγηση C.

Σύμφωνα με τον οίκο, η ανακοινωθείσα πρόταση ανταλλαγής χρέους σημαίνει ότι οι ιδιώτες πιστωτές που συμμετέχουν, θα υποστούν σημαντικές ζημιές στη συμμετοχή τους σε ελληνικό κρατικό χρέος.

Η Moody’s τονίζει ότι αφού το Eurogroup αποφανθεί ότι η Ελλάδα έχει ανταποκριθεί στις προϋποθέσεις διάσωσης, η ανταλλαγή χρέους ολοκληρωθεί και ένα νέο μνημόνιο μεταξύ της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης έχει ολοκληρωθεί και εκδοθεί, ο οίκος θα επανεξετάσει το credit risk profile και τις αξιολογήσεις κάθε υφιστάμενου ή νέου τίτλου που θα εκδοθεί από την ελληνική κυβέρνηση.

Εξάλλου, ο οίκος υποστηρίζει ότι η ανακοινωθείσα πρόταση για τη συμμετοχή του ιδιωτικού κλάδου, που είναι προϋπόθεση για την πρόβλεψη περαιτέρω χρηματοοικονομικής βοήθειας από την ευρωζώνη, θα αποτελέσει distressed exchange και ως εκ τούτου χρεοκοπία.

Η Moody’s προσδιορίζει την distressed exchange ως μία συναλλαγή που έχει ως αποτέλεσμα ζημιές για τους επενδυτές σε σχέση με την αρχική υπόσχεση, και ότι μια ξεκάθαρη χρεοκοπία είναι πιθανή σε περίπτωση απουσίας αυτής της συναλλαγής.

«Και οι δύο αυτές προϋποθέσεις πληρούνται στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ήταν ένας όρος για να λάβει η Ελλάδα επιπρόσθετη χρηματοδότηση και επομένως να αποφύγει μια χρεοκοπία. Η επίδραση των ζημιών των επενδυτών θα καθοριστεί από τη διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής αξίας και των δεδουλευμένων τόκων του χρέους που ανταλλάσσεται και του market value των μετρητών ή των τίτλων που ελήφθησαν».

Η πρόταση ανταλλαγής χρέους εξαρτάται από τους όρους χρηματοδότησης και το ποσοστό της ελάχιστης συμμετοχής, εξηγεί η Moody’s. «Ωστόσο, εάν η ανταλλαγή χρέους δεν πραγματοποιηθεί όπως έχει σχεδιαστεί, οι επενδυτές πιθανότατα θα υποστούν εξίσου υψηλές απώλειες έτσι κι αλλιώς. Η Moody’s αναμένει περαιτέρω διευκρινίσεις για την εκτέλεση της ανταλλαγής, στις αρχές Μαρτίου».

Συνολικά ο οίκος εκτιμά ότι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προτεινόμενη ανταλλαγή χρέους θα μειώσουν το χρέος της Ελλάδας, αλλά το ρίσκο μιας χρεοκοπίας ακόμη και μετά από την ολοκλήρωση της ανταλλαγής χρέους, παραμένει υψηλό.

Η Moody’s θεωρεί πως η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη αντιμέτωπη με προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη φερεγγυότητά της μεσοπρόθεσμα. Το χρέος της ως ποσοστό επί του ΑΕΠ θα είναι υψηλότερο του 100% για πολλά χρόνια, η χώρα είναι απίθανο να μπορέσει να βγει στις αγορές όταν τελειώσει το δεύτερο πακέτο διάσωσης, και οι προγραμματισμένες δημοσιονομικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις αντιμετωπίζουν ακόμη σημαντικά ρίσκα εκτέλεσης.

Ακόμη, υπογραμμίζει ότι η απόφασή της να μην αποδώσει outlook στην αξιολόγηση, βασίζεται στην πολύ μεγάλη πιθανότητα χρεοκοπίας της Ελλάδας και στο γεγονός ότι το C είναι η χαμηλότερη αξιολόγηση στην βαθμίδα της Moody’s.

Ο οίκος πιστεύει ότι εάν υπάρξουν κάποιες ανοδικές κινήσεις στην κρατική αξιολόγηση τη Ελλάδας στις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν μετά από την ανταλλαγή χρέους, «πιθανότατα θα είναι μικρές».

«Για να αναβαθμιστεί η αξιολόγηση της Ελλάδας υψηλότερα από τα επίπεδα που συνδέονται με πολύ μεγάλη πιθανότητα μιας μελλοντικής χρεοκοπίας, θα πρέπει ο ρυθμός δημοσιονομικής ενοποίησης και εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, να είναι πολύ ταχύτερος από ό,τι αναμένεται τώρα», σχολιάζει η Moody’s.

Προσθέτει δε πως μια περαιτέρω προϋπόθεση για μια σημαντική αναβάθμιση της αξιολόγησης, θα ήταν οι βασικοί μοχλοί διαμόρφωσης του χρέους (οικονομική ανάπτυξη, επιτόκια, έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις και η ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων), να εξελίσσονται με έναν τρόπο που θα επιτάχυνε σημαντικά το ρυθμό μείωσης του χρέους.

Πηγή: capital.gr