Στη δημιουργία 4 συστημάτων που θα αναλάβουν την διαχείριση και ανακύκλωση των οικοδομικών υλικών και των υλικών κατεδαφίσεων προχωράει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Για 4 συστήματα έχουν δοθεί εγκρίσεις και θα διαχειρίζονται τα μπάζα από δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Όμως απομένουν οι γραφειοκρατικές εγκρίσεις από τις Περιφέρειες και τις Πολεοδομίες για να μπορέσουν τα συστήματα να έχουν άδεια λειτουργίας. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με κοινοτικές οδηγίες, θα πρέπει έως το τέλος του 2012 να ανακυκλώνεται το 30% των παραγόμενων ποσοτήτων από τα οικοδομικά υλικά. Το 2015 θα αυξηθεί στο 50% και στο τέλος του 2020 θα φτάσει το 70%.

Πηγή: skai.gr