Σε κλίμα συναίνεσης και με αίσθημα ευθύνης από όλες τις πλευρές, υπεγράφη προ ολίγου η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα έτη 2012 και 2013, καθώς η Διοίκηση και ο Σύλλογος των Εργαζομένων της Εμπορικής Τράπεζας κατέληξαν σε συμφωνία χθες το βράδυ, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη διαδικασία του διαλόγου που είχε ξεκινήσει προ επτά μηνών.Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη ανανέωση Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που υπογράφεται στον τραπεζικό τομέα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τράπεζας κ. Alain Strub δήλωσε τα εξής: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για το γεγονός ότι η συμφωνία για τη νέα, διετούς διάρκειας, Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας επιτεύχθηκε στο πλαίσιο ενός ειλικρινούς και εποικοδομητικού διαλόγου, με την υπεύθυνη στάση όλων των πλευρών.

Μέσα από τη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας επιτυγχάνουμε τον αναγκαίο εξορθολογισμό του ιδιαίτερα υψηλού μισθολογικού κόστους της Εμπορικής Τράπεζας, επιφέροντας ταυτόχρονα τις χαμηλότερες δυνατές μεταβολές στις συνολικές αποδοχές των εργαζομένων.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στην υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία θα διατηρήσει ένα ικανοποιητικό για όλους πλαίσιο εργασιακών σχέσεων, αμοιβών και παροχών, επιτρέποντας παράλληλα, με τις προσπάθειες όλων των ανθρώπων της Τράπεζας, την ακόμη πιο αποτελεσματική προσαρμογή της στο ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούμε».
Σημειώνεται ότι οι μισθολογικές μεταβολές που επιφέρει η νέα Σύμβαση επιτυγχάνονται κυρίως μέσω προσαρμογών στο ύψος του επιχειρησιακού επιδόματος καθώς και με άλλες μικρότερης κλίμακας μεταβολές που θα είναι σταδιακές. Υπογραμμίζεται επίσης ότι οι συμφωνηθείσες περικοπές στο επιχειρησιακό επίδομα θα εφαρμοσθούν κλιμακωτά, ώστε τα χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια των εργαζομένων να επηρεαστούν λιγότερο, ενώ δεν θα υπάρξει καμία περικοπή του σε εργαζόμενους με μικτό μηνιαίο μισθό μικρότερο των 1.800 Ευρώ. Παράλληλα η Διοίκηση της Τράπεζας δεσμεύθηκε για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.