Στη σύναψη συμφωνίας με το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την προσφορά τεχνικής βοήθειας από το JRC στα σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του project “Helios” προχώρησε το ΥΠΕΚΑ.Η τεχνική βοήθεια έχει να κάνει με τον καθορισμό των βέλτιστων θέσεων ηλιακών πάρκων και σχετικών τεχνολογίών, γραμμών μεταφοράς και την ανάπτυξη απαραίτητων υποδομών για τη δημιουργία ενός ηλεκτρικού διαδρόμου από τη ΝΑ προς την Κεντρική Ευρώπη, με απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης του προγράμματος “HELIOS”.

Παράλληλα, ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιώργος Παπακωνσταντίνου μετά τη συνάντησή του με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Ενέργειας και Μεταφορών του JRC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Giovanni De Santi, γνωστοποίησε ότι η προετοιμασία του σχεδίου Helios προχωράει με ταχείς ρυθμούς ενώ σημείωσε ότι το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο θα πάει στη Βουλή προς ψήφιση τις επόμενες εβδομάδες.

Αναλυτικά ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου δήλωσε:

«Η ανάπτυξη και η δημιουργία μιας νέας προοπτικής για την χώρα και τους πολίτες προϋποθέτει επενδύσεις που θα ενισχύσουν την παραγωγική βάση και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Το ΥΠΕΚΑ συμμετέχει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, ανοίγοντας ευκαιρίες επενδύσεων σε τομείς που η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μπορούν να φέρουν σύντομα θετικό αποτέλεσμα για την οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το σχέδιο «HELIOS» για την εξαγωγή ηλιακής ενέργειας από τη χώρα μας στην υπόλοιπη Ευρώπη, το οποίο η ΕΕ στηρίζει ενεργά, ενώ η υλοποίηση έχει ενταχθεί και στις αποφάσεις Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Προχωράμε με ταχείς ρυθμούς στην προετοιμασία του και τις επόμενες εβδομάδες θα φέρουμε στη Βουλή προς ψήφιση το νομοθετικό πλαίσιο για το σχέδιο «HELIOS». Χαίρομαι, λοιπόν, που σήμερα ξεκινάμε τη συνεργασία με το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιστημονική τους υποστήριξη στην εφαρμογή του σχεδίου για μια πράσινη Ευρώπη και μια ανταγωνιστική Ελλάδα».

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας και Μεταφορών του JRC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Giovanni De Santi δήλωσε:

«Μεγάλα, καινοτόμα έργα, όπως το πρόγραμμα «HELIOS» με ξεκάθαρη Ευρωπαϊκή διάσταση, είναι σημαντικά για τους στόχους της Ένωσης για μια οικονομία χαμηλής χρήσης άνθρακα και κατά συνέπεια τη επίτευξη των στόχων για τις ΑΠΕ του 2020 στην Ευρώπη.

Επιπλέον, το σχέδιο «HELIOS», με την προώθηση της καινοτομίας, συντείνει στην προώηθηση των στόχων ανάπτυξης και απασχόλησης τους οποίους επιδιώκει η Ε.Ε.. Συνολικά, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία και συνεπώς το JRC θα συμβάλει στην τεχνική επιτευξιμότητα του έργου, συνεργαζόμενο με βασικούς Ευρωπαϊκούς και κυρίως Ελληνικούς παράγοντες».

Μετά τη διμερή συνάντηση, ακολούθησε τεχνική συνάντηση με τη συμμετοχή των στελεχών του ΥΠΕΚΑ, του JRC και του ΑΔΜΗΕ. Στην τεχνική συνάντηση συζητήθηκε θέματα τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή του σχεδίου «HELIOS» και πιο συγκεκριμένα, ο καθορισμός της πραγματικής «καθαρής» μεταφορικής ικανότητας των δικτύων για την εξαγωγή ηλιακής ενέργειας από την Ελλάδα προς την κεντρική Ευρώπη, η απαιτούμενη ικανότητα αποθήκευσης και η ευέλικτη ικανότητα παραγωγής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την υποστήριξη μεταβλητής παραγωγής από τα ηλιακά πάρκα του προγράμματος «HELIOS».

Πηγή: energypress.gr