Με νέο εσωτερικό δανεισμό, ύψους 200 εκατ. ευρώ συνολικά, θα καταβάλει το ΙΚΑ τις συντάξεις του Μαρτίου. Σύμφωνα με αποφάσεις που υπέγραψε ο διοικητής του Ιδρύματος, Ροβέρτος Σπυρόπουλος, το ΙΚΑ θα δανειστεί από το επικουρικό του ταμείο ΕΤΕΑΜ 150 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 50 εκατ. ευρώ θα λάβει από το ΤΑΠ-ΔΕΗ.

Η διάρκεια του δανεισμού είναι δεκατέσσερις ημέρες, από 17/2/2012 έως 02/03/2012, με επιτόκιο αντίστοιχο του ποσοστού απόδοσης του “Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων” (Κοινό Κεφάλαιο), όπως αυτό διαμορφώθηκε στο τέλος της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης του Κοινού Κεφαλαίου.

 

 

Πηγή: real.gr