Η Standard & Poor΄s Ratings Services ανακοίνωσε πως, σύμφωνα με τα κριτήριά της, ένα αίτημα για ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης (CACs), που θα επηρεάζει την εξυπηρέτηση των υφιστάμενων ελληνικών κρατικών ομολόγων θα αποτελεί επιλεκτική χρεοκοπία. Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της σε περίπτωση εφαρμογής των ρητρών η Standard Poor΄s θα υποβαθμίσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σε ΄SD΄.

Εάν το ελληνικό κοινοβούλιο εγκρίνει νομοσχέδιο που θα επιτρέπει την τροποποίηση του νόμου που διέπει τα ελληνικά ομόλογα ώστε να συμπεριληφθούν οι CACs, ο οίκος θα υποβαθμίσει τις αξιολογήσεις τους σε ΄D΄ από ΄CC΄.

Για τα ομόλογα που διέπονται από την ελληνική νομοθεσία ο οίκος θα διατηρήσει την αξιολόγησή τους σε ΄CC΄, αλλά θα την υποβαθμίσει σε΄D΄ εάν αποτελέσουν μέρος της επερχομένης ανταλλαγής.

Πηγή: capital.gr