Στο 20,9%, περισσότερο από 1 εκατ. άνεργοι δηλαδή, εκτιμάται το ποσοστό της ανεργίας το Νοέμβριο του 2011 στη χώρα, σύμφωνα με νέα έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η αύξηση του οποσοστόυ ίναι σημαντική τους τελευταίους μήνες, καθώς σημειώνεται ότι το Νοέμβριο του 2010 το ποσοστό ήταν 13,9%, ενώ τον Οκτώβριο του 2011, 18,2%.

Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Νοέμβριο του 2011 ανήλθε σε 3.901.269 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.029.587 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.423.657 άτομα.

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 405.785 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2010 (μείωση 9,4%) και κατά 164.506 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2011 (μείωση 4,0%). Παράλληλα, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 337.010 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2010 (αύξηση 48,7%) και κατά 126.062 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2011 (αύξηση 14,0%).

Αναλυτικότερα η έρευνα και οι πίνακες της ΕΛ.ΣΤΑΤ. εδώ.