Πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τις πρόσφατες εξελίξεις με τις εταιρίες Energa και Hellas Power καταγγέλλουν οι δύο εταιρίες, κάνοντας λόγο για μεθόδευση του κλεισίματος της αγοράς ενέργειας και επιστροφής στο μονοπώλειο, από την πρώτη κιόλας στιγμή της δραστηριοποίησης των εταιριών στην προμήθεια ρεύματος. Μάλιστα, οι δύο εταιρίες παραθέτουν συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία, όπως επισημαίνεται, αποδεικνύουν την πρόθεση για το κλείσιμο της αγοράς ενέργειας, οδηγώντας τις δύο εταιρίες να διεκδικούν ποσά που υπερβαίνουν τα 340 εκατ. από ΔΕΣΜΗΕ, ΔΕΗ και λοιπούς φορείς.

Παράλληλα, Energa και Hellas Power δίνουν εξηγήσεις αναφορικά με τις οφειλές προς το ΔΕΣΜΗΕ αλλά και για τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών που αφορούν σε μη καταβολή του τέλους ακινήτων αλλά και σε «ύποπτους» λογαριασμούς στην Ελβετία.

Ειδικότερα, οι εταιρίες διευκρινίζουν:

Μη καταβολή χρεών προς το ΔΕΣΜΗΕ: η καταβολή των υποχρεώσεων του Ομίλου, για τις οποία δεν υπήρχε αμφισβήτηση ή δεν εκκρεμεί εκδίκαση καταγγελίας, γινόταν κανονικά. Μόνο για το 2011, και οι δυο εταιρείες έχουν καταβάλλει ήδη στο ΔΕΣΜΗΕ 350 εκατ. Ευρώ. Η αναστολή πληρωμής των υποχρεώσεων του Ομίλου έγινε κατόπιν παράνομης και καταχρηστικής άρνησης του ΔΕΣΜΗΕ να εγγράψει την αποσχιθείσα νέα εταιρεία στο Μητρώο Συμμετεχόντων.

Μη καταβολή του Ειδικού Τέλους Ακινήτων: η καταβολή του Ειδικού Τέλους Ακινήτων από τις εταιρείες του Ομίλου ουδέποτε αμφισβητήθηκε. Το συνολικό ποσό που τιμολόγησε η εταιρεία EPT για την α΄δόση του Ειδικού Τέλους ήταν 30 εκατ, από τα οποία έχει ήδη εισπράξει τα 24 εκατ. ευρώ. Το σχετικό ποσό τιμολογήθηκε το Νοέμβριο – Δεκέμβριο στους πελάτες της και η απόδοση του α΄μέρους, ύψους 13 εκατ. ευρώ, έπρεπε να γίνει το Γενάρη, πράγμα το οποίο συνέβη. Τα υπόλοιπα 11 εκατ. ευρώ θα αποδοθούν μέσα στο Φεβρουάριο 2012, όπως προβλέπεται βάσει της σχετικής υπουργικής απόφασης. Σε ότι αφορά στην εταιρεία HELLAS POWER, η τιμολόγηση της α’ δόσης ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ από τα οποία έχει εισπράξει τα 22 εκατ. Η εταιρεία δεν έχει ακόμα αποδώσει το σχετικό ποσό, καθώς έχει ακόμα δεσμευμένους λογαριασμούς από το Ελληνικό δημόσιο εντελώς καταχρηστικά μετά από καταγγελίες συγκεκριμένου φορέα.

Οι λογαριασμοί στην Ελβετία/ εξωτερικό και η μη ύπαρξη φυσικού προσώπου της WORLDWIDE ENERGY LIMITED: οι λογαριασμοί στην Ελβετία είναι καθόλα νόμιμοι, δεν ανήκουν σε κανένα φυσικό πρόσωπο, αλλά αντίθετα είναι λογαριασμοί της εταιρείας. Για ποιο λόγο λοιπόν απαγορεύεται σε μια εταιρεία να έχει λογαριασμούς στο εξωτερικό; Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως τα διαθέσιμα των εταιρειών ξεπερνούν τα 73 εκατ. ευρώ και επαρκούν για να καλύψουν όλες τις υποχρεώσεις τους σε ότι αφορά το Τέλος Ακινήτων, τα Δημοτικά Τέλη, καθώς και άλλες υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα και οι δυο εταιρείες έχουν επιπλέον απαιτήσεις 126 εκατ. ευρώ από την αγορά, που αφορούν σε τιμολογημένα ποσά αλλά μη ακόμα εισπραχθέντα.

ΕΔΩ ολόκληρη η ανακοίνωση

Πηγή: energypress.gr