Την σχεδόν πλήρη ιδιωτικοποίηση του φορολογικού ελέγχου των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών έχει βάλει στο τραπέζι το υπουργείο Οικονομικών. Μετά την καθιέρωση της υποχρεωτικής πραγματοποίησης φορολογικού ελέγχου και έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες για τις μεγάλες επιχειρήσεις, τώρα εκπονούνται σχέδια στο ΥΠΟΙΚ για επέκταση του παραπάνω μέτρου και στις μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ειδικότερα, το σχέδιο προβλέπει ότι θα καταργηθεί η υποχρεωτική διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες (μια ρύθμιση που οδηγεί κάθε δύο ή τρία χρόνια σε εισπρακτικές ρυθμίσεις περαίωσης των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων) και θα αντικατασταθεί από μια νέα διαδικασία που θα προβλέπει την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού από ιδιώτες ελεγκτές λογιστές.

Μάλιστα έχει συζητηθεί στο υπουργείο το όριο ετήσιου τζίρου πάνω από το οποίο να προκύπτει η υποχρέωση έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού να είναι πολύ χαμηλό, ακόμη και τα 10.000 ευρώ.

Οι ιδιώτες, έναντι συγκεκριμένης αμοιβής, θα διενεργούν και φορολογικό έλεγχο στις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες και με βάση τα ευρήματα παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας θα εκδίδουν φορολογικό πιστοποιητικό με τις παρατηρήσεις τους. Στις περιπτώσεις που θα διαπιστώνονται λογιστικές διαφορές ή άλλου είδους απόκρυψη εισοδήματος θα βεβαιώνεται ο πρόσθετος φόρος και θα καλείται ο φορολογούμενος να τον καταβάλει στο δημόσιο ταμείο.

Η ποιότητα του φορολογικού ελέγχου που θα κάνουν οι ιδιώτες θα εξασφαλίζεται με δειγματοληπτική επαλήθευση των ελεγκτικών ευρημάτων από ελεγκτικό κέντρο του υπουργείου Οικονομικών. «Θα επαληθεύεται ο έλεγχος στο 5 έως 10% των φορολογικών υποθέσεων» λένε στελέχη του ΥΠΟΙΚ. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι οι ιδιώτες ελεγκτές έχουν κάνει τα στραβά μάτια σε παραβάσεις και απόκρυψη εισοδήματος, θα προβλέπονται πολύ αυστηρές κυρώσεις, όπως μεγάλα πρόστιμα και αφαίρεση της αδείας του ελεγκτή.

Στο υπουργείο, ωστόσο, υπάρχουν και ενστάσεις από έμπειρα στελέχη που υποστηρίζουν ότι η θέσπιση του φορολογικού πιστοποιητικού και για τους μικρομεσαίους φορολογούμενους θα οδηγήσει σε μεγάλη μείωση των φορολογικών εσόδων λόγω έξαρσης της φοροδιαφυγής και της κατάργησης των ρυθμίσεων περαίωσης.

Σημειώνεται ότι η έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού είναι πλέον υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις που υποχρεωτικά ο ισολογισμός τους υπογράφεται από ορκωτούς λογιστές. Πρόκειται για επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 5 εκατ. ευρώ και που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους. Οι ορκωτοί ελεγκτές διενεργούν έλεγχο και φορολογικών αντικειμένων προκειμένου να εκδώσουν το πιστοποιητικό.

 

Πηγή: capital.gr