Ανακοινώνεται, ότι οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων κατά κατηγορία και ειδικότητα, υποψηφίων για την πλήρωση εκατό (100) θέσεων, ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων στην Ελληνική Αστυνομία, που συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για διορισμό ή μετάταξη ή ένταξή τους, με αναλυτική βαθμολογία και συνολικό αριθμό μορίων, αναρτώνται σήμερα 29-1-2012 στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι ανωτέρω πίνακες επιτυχόντων προέκυψαν μετά από σχετική απόφαση, επί των αιτήσεων διόρθωσης των στοιχείων υποψηφίων από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

Όσοι επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας και Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας, καθώς και στα τηλέφωνα 210-6977774 και 210-6977327 της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

 Παρακάτω οι πίνακες 

Αλφαβητικά

Με σειρά επιτυχίας