Ανάσα ρευστότητας στην αγορά αναμένεται να δώσει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών που παρέχει τη δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων με το Δημόσιο.

Συγκεκριμένα με την εγκύκλιο ορίζεται ότι συμψηφίζονται αυτεπάγγελτα από τους προϊσταμένους εφοριών και τελωνείων βεβαιωμένα χρέη προς το δημόσιο με απαιτήσεις του οφειλέτη από αυτό.