Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο πολυνομοσχέδιο το οποίο συζητείται στη Βουλή και προβλέπει ότι: «Διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι που αντιβαίνουν στα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 3 του ν. 3919/2011 καταργούνται», αίρονται αυτόματα όλοι οι περιορισμοί για το άνοιγμα 136 κλειστών επαγγελμάτων.

Στα 136 επαγγέλματα και υπηρεσίες παύει να ισχύει οποιαδήποτε ρύθμιση που:

– Περιορίζει τον αριθμό προσώπων που έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα.

– Εξαρτά τη χορήγηση άδειας από εκτίμηση ύπαρξης πραγματικής ανάγκης.

– Θέτει γεωγραφικά όρια στο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος.

– Ορίζει ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ ασκούντων το επάγγελμα.

– Απαγορεύει τη δημιουργία περισσότερων εγκαταστάσεων από το ίδιο πρόσωπο.

– Επιβάλλει ή απαγορεύει τη διάθεση αγαθών από ορισμένου είδους επαγγελματική εγκατάσταση.

– Επιβάλλει ή απαγορεύει την άσκηση επαγγέλματος υπό ορισμένη εταιρική μορφή.

– Περιορίζει τη συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο με κριτήριο την επαγγελματική ιδιότητα των συμμετεχόντων.

– Επιβάλλει υποχρεωτικές κατώτατες τιμές.

– Υποχρεώνει τον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία και άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Δείτε ΕΔΩ ποια επαγγέλματα ανοίγουν

Πηγή: skai.gr