Ηλεκτρονικά και μέσω του συστήματος taxisnet θα υποβάλλονται υποχρεωτικά οι εμπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ από όλες τις επιχειρήσεις για τις φορολογικές περιόδους που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2012. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, στην οποία διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση εκπρόθεσμων και τροποποιητικών δηλώσεων η ηλεκτρονική υποβολή καθίσταται υποχρεωτική για φορολογικές περιόδους από την 1η Απριλίου 2012 και εφεξής.

Σημειώνεται ακόμη ότι για να θεωρηθεί μια εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση ΦΠΑ ως υποβληθείσα, θα πρέπει να συνοδεύεται από καταβολή τουλάχιστον του 40% του χρεωστικού υπολοίπου.

Υπενθυμίζεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων οι υπόχρεοι φορολογούμενοι θα πρέπει να εγγράφουν στο σύστημα taxisnet.

Πηγή: skai.gr/kathimerini.gr