Σε ευκαιρία για αναπτυξιακή ώθηση εντός του 2012 επιχειρείται να αναδειχθεί η αποτυχία της κυβέρνησης να διαχειριστεί μέχρι στιγμής τα κοινοτικά κονδύλια. Ο επιχειρηματικός κόσμος που έχει προεξοφλήσει την τραπεζική στενότητα για αρκετούς μήνες ακόμη, δυσπιστεί σφόδρα για τις κυβερνητικές προθέσεις και δυνατότητες ενεργοποίησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, των εργαλείων δανειοδότησης της ΕΕ, αλλά και σημαντικών αυτοχρηματοδοτούμενων έργων και συμπράξεων που παραμένουν ανενεργά.

Η αξία τους ξεπερνά κατά πολύ τα 20 δισ. ευρώ και πλέον αποτελούν τον βασικό στόχο της Ομάδας Δράσης του Χόρστ Ράιχενμπαχ. Έρχεται την ερχόμενη Τρίτη ξανά στην Αθήνα για 3 ημέρες, στη… σκιά της αποστολής της τρόικας που ξεκινά μία ημέρα πριν. Θα επιχειρήσει να επιβραδύνει την ύφεση που απειλεί την ελληνική οικονομία, αλλά και το ίδιο το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, αφού τινάζει τα έσοδα στον αέρα.

Η ομάδα δράσης θα δώσει έμφαση πρώτα στα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, στις μεγάλες υποδομές, στα έργα πληροφορικών συστημάτων του δημοσίου, αλλά και στο πλέγμα επιδοτήσεων και δανειοδοτήσεων μέσω κοινοτικών εργαλείων προς μικρομεσαίους.

Από τα 20,4 δισ. ευρώ με τα οποία μετέχει η ΕΕ στο ΕΣΠΑ απομένουν 14 δισ. ευρώ τα οποία δεν έχουν διατεθεί. Το ποσό αυτό δεν θα δοθεί πλέον μόνο για τις γνωστές επιδοτήσεις, αλλά και για να τροφοδοτήσει ως εγγύηση με δάνεια, τριπλάσιας σχεδόν αξίας έργα ιδιωτών και του κράτους.

Τα έργα έπρεπε να τρέξουν το 2011. Ωστόσο, ακόμη βρίσκονται στη φάση του σχεδιασμού ή είναι μπλοκαρισμένα και απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια και τεχνική βοήθεια για να ενεργοποιηθούν:

  • Επιδοτήσεις μικρομεσαίων. Μέχρι στιγμής (2007- 2011) έχουν διατεθεί μόνο 1 δισ. ευρώ επιδοτήσεις προς επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται δράση αξίας 500 εκατ. ευρώ που θα υλοποιηθεί σε περιφερειακό επίπεδο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, εξαγωγικό προφίλ, καινοτομικότητα και αυξημένη χρήση νέων τεχνολογιών.

Παράλληλα προωθείται η ενεργοποίηση των ταμείων του ΕΤΕΑΝ αλλά και η παροχή εγγυήσεων από κονδύλια του ΕΣΠΑ αξίας 500 εκατ. ευρώ προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να παράσχει τριπλάσιας αξίας δάνεια σε εμπορικές τράπεζες, οι οποίες με τη σειρά τους θα διασφαλίσουν τις ανάγκες δανειοδότησης των επιχειρήσεων.

  •  Στήριξη έργων υποδομής. Στο ίδιο πρότυπο επιχειρείται να επιτραπεί από την ΕΕ έως τον Μάρτιο η παροχή εγγυήσεων (μέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ) προς την ΕΤΕπ αξίας 1,5 δισ. ευρώ για να δώσει τριπλάσια δάνεια ενεργοποίησης των έργων υποδομής.

Τα ποσά είναι πολύ μεγάλα. Η Τασκ Φόρς έχει καταγράψει 170 έργα ανά την Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι 5 μεγάλοι αυτοχρηματοδοτούμενοι άξονες αξίας 6 δισ. ευρώ.

Δάνεια αναζητούνται και για την ενεργοποίηση των συμπράξεων κράτους με ιδιώτες (ΣΔΙΤ) αξίας άνω των 5 δισ. ευρώ που πάγωσαν από το 2009 και μετά.

Πηγή: capital.gr