Αίτηση στο Πρωτοδικείο της Αθήνας για υπαγωγή στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα κατέθεσαν την Παρασκευή το πρωί οι εκπρόσωποι της εταιρείας X.K. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε. που εκδίδει την εφημερίδα Ελευθεροτυπία.