Αν και κινείται με αργούς ρυθμούς, εντούτοις οι πρώτες εκταμιεύσεις χρημάτων για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», από τις συνεργαζόμενες τράπεζες είναι γεγονός.

Ένα πρόγραμμα που αρχικά είχε τύχει μεγάλης ανταπόκρισης από τους πολίτες, ωστόσο η εκταμίευση των επιδοτήσεων, όπως καταγγέλλουν οι δικαιούχοι, γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς.

Με βάση τα στοιχεία του Νοεμβρίου, μέχρι σήμερα έχουμε 21.000 προεγκρίσεις δανείων από τράπεζες, εκ των οποίων από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα έχουν γίνει δεκτές 7.500 αιτήσεις.

Απ’ αυτές έχουν υπογραφεί 5.000 συμβάσεις με τις τράπεζες, αλλά έχουν δοθεί μόλις 2.000 προκαταβολές, οι περισσότερες εκ των οποίων εκταμιεύτηκαν εντός του Νοεμβρίου, οπότε και άρχισε κάπως να ξεμπλοκάρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Μόνο 2.000 οι προκαταβολές…

Τα παράπονα των καταναλωτών πότε ότι το πρόγραμμα έχει πολύ γραφειοκρατία, πότε ότι οι τράπεζες καθυστερούν τις εκταμιεύσεις, είναι συχνά. Πράγματι, τόσο η περιορισμένη ρευστότητα των τραπεζών, όσο όμως και η έλλειψη ρευστού εκ μέρους όσων έχει προεγκριθεί το δάνειό τους, είναι οι αιτίες που μόνο 2.000 έχουν σπεύσει να ζητήσουν προκαταβολές. Κάποιοι άλλοι, παρ’ ότι το δάνειό τους έχει προεγκριθεί, το σκέφτονται να ξεκινήσουν εργασίες, καθώς δεν είναι σίγουροι αν θα είναι σε θέση σε λίγους μήνες να αποπληρώσουν τη δόση τους. Πάντως, οι χρόνοι εκταμίευσης έχουν αρχίσει να μειώνονται, και εκεί που από την υπογραφή της σύμβασης περνούσε ακόμη και πάνω από μήνας στην αναμονή, πλέον, σύμφωνα τουλάχιστον με τους αρμόδιους, ο μέγιστος χρόνος δεν ξεπερνά 15 ημέρες.

Από την πλευρά τους οι τράπεζες, υποστηρίζουν πως χρήματα για το πρόγραμμα υπάρχουν, ωστόσο ένας βασικός λόγος των καθυστερήσεων, ήταν και είναι, και η δική τους κωλυσιεργία. Το ενδιαφέρον πάντως υπάρχει, κάτι που φαίνεται άλλωστε από το γεγονός ότι 16.000 πολίτες έχουν μέχρι σήμερα εκδώσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ).

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον” είναι ένα ανοικτό πρόγραμμα, όπου ο καθένας μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής. Οι νέοι όροι που ισχύουν από το καλοκαίρι του 2011, μετά από κάποιες μετατροπές επί τα βελτίω που έγιναν, είναι οι εξής:

• Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες μέχρι το 1990 με τιμή ζώνης έως τα 2100 €/τ.μ., ενώ παρέχεται η δυνατότητα ένταξης και μεμονωμένων διαμερισμάτων πολυκατοικίας.

• Δίνεται δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης κατά μία κατηγορία ή εναλλακτικά εξοικονόμησης ίσης με το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς, ενώ προβλέπονται δύο εισοδηματικές κατηγορίες ωφελουμένων.

Κριτήρια

Τα, δε, κριτήρια για τις δύο αυτές κατηγορίες είναι τα εξής :

1. Για την κατηγορία Α : Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 € ή 60.000 € αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται άτοκο δάνειο καθώς και επιχορήγηση ύψους 35%.

2. Και για την κατηγορία Β : Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 60.000 € ή 80.000 € αντίστοιχα. Στη περίπτωση αυτή παρέχεται άτοκο δάνειο και επιχορήγηση ύψους 15%.

Πηγή: energypress.gr